A II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

2018/2019-AS ÉVI MUNKATERVE

 

A DÖK minden tanévben igyekszik olyan programokat szervezni, melyek lehetőséget adnak a tanulóknak a szabadidejük hasznos, és kellemes eltöltésére, a közösségben való beilleszkedésre, közös munkavégzés, közös szórakozás, vetélkedés vagy sportolás keretében.

A DÖK munkatervét a tanulók állítják össze, a DÖK-öt segítő pedagógusok segítségével, de a kivitelezésben, és a szervezésben szükség van mind a többi tanulók, mind pedig az osztályfőnökök segítségére.

 

CÉLKITŰZÉSEINK:              

-           Egészséges életre való felkészítés, testi-lelki nevelés, állampolgári nevelés segítése.

-           Közösségi munkába bevonni a tanulókat.

-           A munkafegyelem javítása és a jól végzett munka értékelésére nevelés.

-           Változatos szabadidős program biztosítása.

-           Környezetünk megóvására és karbantartására való igény kialakítása.

-           A felelősségtudat erősítése.

-           Aktív részvétel a hagyományos iskolai programok megszervezésében.

-           Egészséges versenyszellem és vitakúra kialakítása és fejlesztése.

-           A kulturált véleménynyilvánításra való igény kialakítása.

-           A házirend módosítása minden iskolapolgár egyetértésével és jogaik, valamint a Közoktatási Törvény tiszteletben tartásával, új iskolánk megváltozott feltételeihez alkalmazkodva.

-           Az egész tanév fő feladatává tesszük, hogy tanulóink mindennapjainak legyen része a demokrácia szabályainak, az állampolgári technikák alkalmazására. Ennek eszköze az ,,Igazlátó nap’’ rendszere, melynek működtetése nagyban múlik a felnőtt iskolapolgárok és a fenntartók segítőkészségén.

Munkaterv 2018/2019-es tanévre:

 

2018.SZEPTEMBER

-           Alakuló értekezlet

-           A DÖK vezetőségének megválasztása

-           Javaslatok az éves munkaterv elkészítéséhez

-           Rendteremtő verseny meghirdetése

-           A teremdekorációs pályázat meghirdetése

-           Rendteremtő verseny kezdete (szept.17.)

-           Papírgyűjtés (szept. 28.)

-           Az éves munkaterv elfogadása

 

              OKTÓBER

-           Pedagógiai program elfogadása

-           Házirend módosítása

-           Teremdekorációk zsűrizése (okt. 11. csütörtök)

-           Kisgólya-avató és disco (okt. 19. avató: 14:00, disco: 17.00)

 

              NOVEMBER

-           A Baptista Szeretetszolgálat és a DÖK közös nyílt napja

-           Készülődés az adventi hetekre (nov. 30.)

 

             DECEMBER

-           Karácsonyi díszek készítése a közös karácsonyfára

-           Az iskolai ,,Kis csillag születik’’ előkészítése, meghirdetése

-           Adventi hetek megnyitása (gyertyagyújtás dec. 4.)

-           Mikulás-nap (dec. 7.)

-           Mikulás-disco  (dec. 7. 17:00)

-           Bálkirálynő választás

 

 

 

 

         2018. JANUÁR

-           Farsangi bál előkészítése

-           Kiscsillag születik előkészületek elemzése

-           DÖK bíróság előkészítése

 

FEBRUÁR

-           Farsangi előkészületek

-           Farsang (febr. 22.)

-           Farsangi disco (febr. 22.17.00)

-           Félévi tanulmányi munka értékelése (és magatartás értékelése)

-           A ,,Működő házirend’’.  Fórum felnőtt és gyermek iskolapolgárok részvételével.

 

MÁRCIUS

-           Rákóczi-hét programjainak megtervezése

-           Rákóczi-hét (márc.18-27.)

-           Kiscsillag születik előkészületeinek ellenőrzése

-           Suli disco (márc. 22.)

-           DÖK Bíróság

 

ÁPRILIS

-           Diákparlament

 

MÁJUS

-           Kiscsillag születik: előzsűrizés

-           DÖK-napi előkészületek

-           Papírgyűjtés (máj. 31.)

 

JÚNIUS

-           Kiscsillag születik döntő (jún. 7.)

-           Gyermeknap a DÖK szervezésében

-           Rákóczi díjasok jelölése és jellemzése

-           Éves munkánk beszámolói alapján 8. osztályos DÖK tagok búcsúztatása

-           ,,DÖK-DÖGLÉS’’(DÖK belső továbbképzése jún.12.)

Téglás, 2018.szeptember 21.

 

Szilágyiné Bodnár Erzsébet   Kocsis László    Rezes Dorka
 igazgató   DÖK vezető Dök elnök

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK