Szeretettel üdvözlünk mindenkit a művészeti iskola oldalán!

Kérjük tekintsék meg működő tanszakainkat!

ZENEMŰVÉSZET: zongora, hegedű, gitár, furulya, fuvola, klarinét, fagott.

KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT TANSZAK

Megalakulásunk óta évente 60-80 tanuló tanul a zeneművészeti tanszakon. Diákjaink sikeresen szerepelnek a félévente megrendezett tanszaki hangversenyeken, vizsgákon, Zene Világnapján tartott ünnepi hangversenyen, Karácsonyi hangverseny, és félévente egy-egy hangversenyen, amelyen a legügyesebbek mutathatják be felkészültségüket, tehetségüket.
Működésünk óta ifjú művészpalánták kerülnek ki, akik tanulmányikat a debreceni Kodály Zoltán Szakközépiskola fuvola, cselló, hegedű vagy magánének tanszakain folytatják tanulmányaikat.
A tehetségesebbek a különböző tehetségkutató megmérettetéseken szerepelnek. ( „Csillagokra lépsz” (mely Mikepércsen kerül megrendezésre) vagy az országos hangszerversenyeken).
Diákjaink két alkalommal szerepeltek külföldön; Romániában, Marosvásárhelyen, valamint Szatmárnémetiben az ottani művészeti iskolával benyújtott közös Phare pályázatán nyert támogatás révén.

 

KÉPZŐMŰVÉSZET: grafika

KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT TANSZAK

AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY

A művészeti iskola megalakulása óta minden tanévben közel száz tanuló vesz részt a grafikai tanszak munkájában.
Rendszeresen veszünk részt önálló kiállításokon; Csokonai Ped. Szolg. Intézetben Debrecenben, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán Debrecenben és az év végi tanszaki kiállításon Tégláson, a városi könyvtárban.
Sikeresen szerepelünk megyei, országos és nemzetközi rajzpályázatokon (Irán, Japán, Németország, Lengyelország).
Végzett tanulóink közül egyre többen folytatják tovább tanulmányaikat művészeti középiskolában, főiskolák rajz- vizuális- kommunikáció szakán.(Medgyessy F. Gimnázium és Művészeti Szakközép Iskola , Kós Károly Művészeti Szakközép Iskola Debrecen, Nyíregyházi Főiskola).

 

SZÍNMŰVÉSZET: színjáték

KIVÁLÓRA MÍNŐSÍTETT TANSZAK

A színjáték tanszakon az előképzősök drámajátékokat játszanak, a felsőbb évesek e mellett beszéd és mozgásgyakorlatokat, illetve vers és prózamondás tantárgyakat is tanulnak.
A foglalkozásokon mindig jó a hangulat, sokat nevetünk.
A tanév végén az alapfok 3. és 4. éves drámásai vizsgaelőadást mutatnak be.

 

TÁNCMŰVÉSZET: néptánc

MINŐSÍTETT TANSZAK

„ A tánc a lélek rejtett nyelve. ” / Martha Graham/

A néptánc tanszak 2009 szeptemberében kezdte meg munkáját három csoporttal.
Célunk, hogy tanulóink megismerjék hazájuk táncait, hagyományait és mindezt jó hangulat és sok -sok csodálatos magyar zene kísérje.
E mellett mozgáskoordinációjuk minél fejlettebbé , mozgáskultúrájuk minél esztétikusabbá váljon és minél több közösségi élmény érje őket.
Reményeink szerint a későbbiekben a többi tanszakhoz hasonlóan a néptáncosok is sok szép eredményeket érnek majd el.

„Egy élet e tánc, melyben lélek a dal!”