Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy:

- Az étkezési térítési díj tárgyhónapban kerül beszedésre

- A befizetés helyszíne: Úttörő u. 15. Pénztár /A épület I/14./

 Gyermekeik étkezésének folyamatos biztosítása érdekében, kérem, szíveskedjenek a fizetési határidőket maradéktalanul betartani!!!


2018/2019-es tanév díjfizetések időpontjai: 


 
 


Befizetés helye: 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI, 4243 Téglás, Úttörő u. 15.

Pénztár

 

Az étkezés lemondása a hiányzást megelőző napon 10,00 óráig lehetséges. A lemondást a 06/20-292-8228 telefonszámon, vagy személyesen az intézmény pénztárában kell bejelenteni.

 

Amennyiben az étkezés lemondása reggel 10,00 óráig megtörténik, úgy a következő napon már nem kerül kiszámlázásra az étkezés.

A lemondott étkezések térítési díja következő hónapban kerül jóváírásra.

 

Be nem jelentett vagy későn bejelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

 

Amennyiben adott napon a tanuló – előzetes bejelentés nélkül – hiányzik, úgy a következő napon részére nem kerül megrendelésre az étkezés.

 

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermek étkezésére tekintettel - betartani szíveskedjék!

 

Tájékoztatom, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles.

Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, úgy a díj megfizetésének időpontjáig a tanuló nem étkezhet.

 

A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani a kedvezményes étkezés igénybevételéhez szükséges igazolásokat, ellenkező esetben a 100%-os térítési díjat kell megfizetnie.

 

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: normatív kedvezményre való jogosultság megszűnése – az iskolában az étkezési díjat szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

 

A felső tagozatos diákok étkezést csak étkezési kártya ellenében kaphatnak.

 

Az étkezési kártya elvesztését köteles a tanuló bejelenteni, és új kártyát vásárolni.

 

Köszönöm együttműködését!                                                                                                     

Szilágyiné Bodnár Erzsébet

     intézményvezető