Étkezés 2016-2017

2016. augusztus 23., 13:36

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

Tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a tárgyhónapban valósul meg.

 

Az iskolai étkezési díj befizetése készpénzzel lehetséges, havonta az előre közölt időpontokban az intézmény Úttörő utcai pénztárában.

 

A 2016.szeptember havi díjfizetés időpontjai:

 

2016.09.08. (csütörtök)

 

800 - 1600

2016.09.12. (hétfő)

730 - 1700

   

PÓTBEFIZETÉS:

 

2016.09.20. (kedd)

800 - 1600

 

Az étkezés lemondása a hiányzást megelőző napon 10,00 óráig lehetséges. A lemondást a 06/20-292-8228 telefonszámon, vagy személyesen az intézmény pénztárában kell bejelenteni.

 

Amennyiben az étkezés lemondása reggel 10,00 óráig megtörténik, úgy a következő napon már nem kerül kiszámlázásra az étkezés.

A lemondott étkezések térítési díja következő hónapban kerül jóváírásra.

 

Be nem jelentett vagy későn bejelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

 

Amennyiben adott napon a tanuló – előzetes bejelentés nélkül – hiányzik, úgy a következő napon részére nem kerül megrendelésre az étkezés.

 

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermek étkezésére tekintettel - betartani szíveskedjék!

 

Tájékoztatom, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles.

Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, úgy a díj megfizetésének időpontjáig a tanuló nem étkezhet.

 

A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani a kedvezményes étkezés igénybevételéhez szükséges igazolásokat, ellenkező esetben a 100%-os térítési díjat kell megfizetnie.

 

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: normatív kedvezményre való jogosultság megszűnése – az iskolában az étkezési díjat szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

 

A felső tagozatos diákok étkezést csak étkezési kártya ellenében kaphatnak.

 

Az étkezési kártya elvesztését köteles a tanuló bejelenteni, és új kártyát vásárolni, melynek összege: 570.- Ft

 

Köszönöm együttműködését!                                                                                                     

Szilágyiné Bodnár Erzsébet

     intézményvezető