Üdvözöljük iskolánk weboldalán

21. Erasmus nappal zárul a Let's take a CLIL Leap projektünk

ERASMUS NAP ISKOLÁNKBAN

 

2018. május 22-én Erasmus napot tartottunk iskolánkban. A programra meghívtuk intézményünk diákjait, tanárait, minden dolgozóját, a polgármesteri hivatal dolgozóit, valamint a vendéglátó szülőket és minden olyan személyt, akik segítették a két éves nemzetközi pályázatunkat.

A program célja az Erasmus + Let’s take a CLIL Leap elnevezésű pályázatunk disszeminációja volt. A 2016-tól 2018-ig tartó pályázatunk immár a végéhez ért. Az utolsó mobilitás április végén zajlott le Görögországban. Erasmus napunk feladata az volt, hogy átfogó képet adjunk a két éves projektről. Minden, a mobilitásokban részt vevő kolléga bemutatta az általa meglátogatott külföldi partner-iskolát, ismertette a felkeresett helyszíneket, elmesélte, hogy milyen szakmai programokat, kirándulásokat szerveztek, valamint felvázolta, hogy az adott mobilitás milyen mértékben érte el a célját. A közönség kivetítőn keresztül megtekinthette azokat a fotókat, helyszíneket, élményeket, ahol a magyar delegációnk járt. Nemcsak a közönségnek, de a pályázatban részt vevő diákoknak és tanároknak is nagy élményt nyújtott, hogy gondolatban újra végigélhették azokat az emlékeket és élményeket, melyeket a mobilitások során szerezhettek.

Összességében elmondhatom, hogy egy nagyon nagy volumenű, innovatív pályázatnak voltunk a részesei. Zömében a két tanítási nyelvű program módszertanán dolgoztunk, de a CLIL programot megközelítettük egy másik szemüvegen keresztül is, és képet kaptunk arról, hogyan lehet ezt a módszertant a normál tantervű idegen nyelv oktatásába is beintegrálni. Iskolánk Pedagógiai Programjába is bekerült a CLIL módszer alkalmazása, valamint a jövővel kapcsolatos elképzelésünket is jelentősen módosította, és színesítette ez a metódus.

A mobilitásban részt vevő diákjainknak különösen nagy élményt nyújtott az a tapasztalat, hogy angol nyelvtudásukat külföldön alkalmazhatták, fejleszthették, hiszen szervesen részt vettek a külföldi iskolai életben, tanórákat látogattak, versenyeken, kirándulásokon, rendezvényeken vettek részt.

A mobilitásban részt vevő tanárok is sokat fejlődtek, számos szakmai rendezvényen, tapasztalatcserén vettek részt, mind a helyi, mind pedig a külföldi partneriskolákban tanítottak, bemutató órákat, workshopokat tartottak. Időközben óravázlatokat írtak, és szerkesztettek, számos módszertani ötletnek, feladatnak néztek utána, fejlesztették IKT-s jártasságaikat, nyelvtudásukat. Nem közhely, ha mindig elmondjuk, hogy egy nyelvet nem lehet elég jól megtanulni. A nyelv élő és fejlődő kommunikációs eszköz, amely gyakran elszakad attól a kultúrától, amelyben született. Így az angol nyelv is egyfajta világnyelvvé nőtte ki magát, olyan kommunikációs eszköz lett, melyet a különböző országok az egymás közti megértés és megértetés nyelveként használnak.

Összességében elmondhatjuk, hogy programunk elérte a célját és számos hozadékkal járult hozzá iskolánk európaivá válásához. Fejlődött a résztvevők szakmai tapasztalata, nyelvtudása és szociális érzékenysége. Köszönettel tartozunk minden olyan alapítványnak, intézménynek, szervezetnek és magán személynek, akik munkánkat segítették, szervesen hozzájárultak szakmai sikereinkhez.

 

 

Kissné Lesnyák Beáta

projekt koordinátor

idegen nyelvi munkaközösség vezető

GALÉRIA

CSATOLT DOKUMENTUMOK