Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Pindúr-Pandúr Közlekedéskultúra

Pindúr Pandúr" közlekedéskultúra tehetséggondozó műhely


A „Pindúr Pandúr" tehetségkuckó a magas színvonalú közlekedéskultúra elsajátítására, fejlesztésére ad lehetőséget az ez iránt érdeklődő tanulóknak. A tehetségkuckó vezetői szoros kapcsolatot tartanak fenn a téglási Bárczay Anna Városi Óvoda közlekedéskultúra-tehetségkuckójával.

A tehetségműhelybe beválogatott gyerekek képességei, ügyességük az átlagosnál jobbak, fogékonyabbak a téma iránt. A gyerekek jelentős része már óvodás korában is foglalkozott ezzel a témával.
- olyan képességek és készségek fejlesztése, amelyek felkészítik a kisiskolást az önálló gyalogos közlekedésre,
- illetve utas szerepére a konkrét közlekedési környezetben,
- kerékpáros közlekedésre, hogy ismereteiket képesek legyenek a gyakorlatban kamatoztatni.
Természetesen az általános az általános intellektuális képességek fejlesztése a központi feladatunk, hiszen e nélkül a speciális képességek sem fejlődhetnek megfelelően. Fontos a kreatív gondolkodás és a problémamegoldás képességének fejlesztése. A mozgás képességei közül a testi ügyesség, a koordinációs képesség, a gyorsaság, az egyensúlyérzék fejlesztésére kell törekedni.
Fő cél az, hogy a gyermek szabálykövető közlekedővé váljon, se baleset előidézője, se elszenvedője ne legyen.

Programunkban szerepel projektnap, valamint felkészülés a területi, megyei és országos versenyekre.