Üdvözöljük iskolánk weboldalán

01. A pályázatról

Let's Take a CLIL Leap! - avagy – Tegyünk egy CLIL lépést!

 

Nyertes pályázatunk a Tempus Közalapítvány jóvoltából valósulhat meg: 2016 és 2018 között.
A nemzetközi projekt koordinátora a cseh partnerintézmény angol tanára Petra Plíhalova, magyar koordinátora Kissné Lesnyák Beáta.
A pályázatban öt ország vesz részt, partneriskoláink Cseh-, Görög- és Spanyolországban, valamint Portugáliában találhatók. Az öt partnerország ötvözi az innovatív gyakorlatok fejlesztését az angol nyelv tanításában és tanulásában. A CLIL (Content and Language Integrated Learning, vagyis Tartalomközpontú Nyelvoktatás) egy olyan módszer, melyet többnyire a két tanítási nyelvű iskolarendszer használ, bár maga módszer alkalmazható minden olyan iskolában, ahol innovatív, angol nyelvet jól beszélő pedagógusok vállalják, hogy órájuk egy kis szegmensét angol nyelven is megtanítják diákjaiknak, fejlesztve ezzel szókincsüket, valamint motivációként használva az angol nyelv lelkes tanulására, tanítására.
Két éves projektmunkánk során igyekszünk megvitatni ezt a módszert tapasztalataink útján, e-maileken keresztül, levelezés, valamint internetes csevegés által. Rájöttünk, hogy rendkívül hasznos a nemzetközi sokszínűség, és a tapasztalatcserék során kiváló minőségű projekt eredményeket érhetünk el. Az idegen nyelvek oktatása jelenleg a szakma egyik legizgalmasabb kihívása. Egész Európában is általános tendencia mutatkozik arra, hogy egyre több erőfeszítést tegyenek elsősorban az angol-, de bármilyen más idegen nyel v tanítása terén. Ezért szeretnénk mi is diákjaink számára jobb nyelvtanulási lehetőségeket biztosítani.
Úgy véljük, hogy projektünk során a kezdetektől a végéig, diákjaink rendkívül sok tapasztalatot fognak szerezni. Ezek pedig a következőkből állnak:
• Fokozzuk diákjaink motivációját a tananyag elsajátítása iránt. Ez lehetővé teszi számukra, hogy idegen nyelven gyorsabban és hatékonyabban fejlődjenek, valamint, hogy tartalom-specifikus témában is nagyobb szókincset halmozzanak fel.
• A diákok jobban megértik az idegen kultúrákat, és nagyobb valószínűséggel lesznek képesek látni a nyelv és annak gyakorlati használatának a viszonyát.
• A diákok magabiztosabban használják idegen nyelvi készségeiket, különösen a kommunikációban szereznek nagy tapasztalatot, ezáltal képesek lesznek megosztani ötleteiket, meggyőződésüket és tapasztalataikat.
Azért választottuk ki ezeket a prioritásokat, mert azt szeretnénk, hogy tanulóink jobb lehetőségeket kapjanak az alapvető és transzverzális készségeik fejlesztésére. Innovatív módszerekkel szeretnénk fejleszteni az idegen nyelvű oktatás minőségét, hogy diákjaink magas színvonalú oktatást kapjanak. Hisszük, hogy projektünk segíteni fog ezeknek a céloknak a megvalósításában!

 

Petra Plíhalova és Kissné Lesnyák Beáta

 

Let’s take a CLIL l.e.a.p. (Limitless Employment Abroad Possibilities)

Tegyünk egy CLIL ugrást! (Korlátlan külföldi munkavállalási lehetőségek)

Rövid összefoglalás:

 

Témakör / tevékenysége

Találkozók helyszínei

Találkozók időpontjai

2016 szeptember-november

Web oldalak létrehozása

Csehország

2016 november

- 3 nap

- koordinátorok + igazgatók

logó

Bemutatkozó videók

 2016 november – 2017 február

Testnevelés, sport

Portugália

 2017 február

 2017 március-május

Kémia, biológia

Spanyolország

2017 április

2017 május-október

Ének - zene

Magyarország

2017 október

2017 november– 2018 február

Matematika, fizika

Csehország

2018 február

2018 március - május

Történelem, földrajz,

célnyelvi civilizáció

Görögország

2018 május

(koordinátorok + igazgatók)

2018 június

Erasmus Nap

   

2018 június

Naptár