Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Információk

Szeretettel üdvözlünk mindenkit a művészeti iskola oldalán!

Kérjük tekintsék meg működő tanszakainkat!

ZENEMŰVÉSZET: zongora, hegedű, gitár, furulya, fuvola, klarinét, trombita.

Megalakulásunk óta évente 40-50 tanuló tanul a zeneművészeti tanszakon. Diákjaink sikeresen szerepelnek a félévente megrendezett tanszaki hangversenyeken, vizsgákon, Zene Világnapján tartott ünnepi hangversenyen, Karácsonyi hangverseny, és félévente egy-egy hangversenyen, amelyen a legügyesebbek mutathatják be felkészültségüket, tehetségüket.
Működésünk óta ifjú művészpalánták kerülnek ki, akik tanulmányikat a debreceni Kodály Zoltán Szakközépiskola fuvola, cselló, hegedű vagy magánének tanszakain folytatják tanulmányaikat.
A tehetségesebbek a különböző tehetségkutató megmérettetéseken szerepelnek vagy az országos hangszerversenyeken.
Diákjaink több alkalommal szerepeltek a romániai Szatmárnémetiben.

 

KÉPZŐMŰVÉSZET:

Grafika

A művészeti iskola megalakulása óta minden tanévben 50-60 tanuló vesz részt a grafikai tanszak munkájában.
Rendszeresen veszünk részt önálló kiállításokon.
Sikeresen szerepelünk megyei, országos és nemzetközi rajzpályázatokon (Irán, Japán, Németország, Lengyelország).
Végzett tanulóink közül egyre többen folytatják tovább tanulmányaikat művészeti középiskolában, főiskolák rajz- vizuális- kommunikáció szakán.(Medgyessy F. Gimnázium és Művészeti Szakközép Iskola , Kós Károly Művészeti Szakközép Iskola Debrecen, Nyíregyházi Főiskola).

 

SZÍNMŰVÉSZET: színjáték

A színjáték tanszakon a tanulók dráma és színjáték valamint mozgás és tánc tantárgyakat tanulnak.
A foglalkozásokon mindig jó a hangulat, sokat nevetünk.
A tanév végén a tanulók vizsgaelőadást mutatnak be.

 

TÁNCMŰVÉSZET: néptánc, társastánc

Néptánc

„ A tánc a lélek rejtett nyelve. ” / Martha Graham/

A néptánc tanszak 2009 szeptemberében kezdte meg munkáját három csoporttal.
Célunk, hogy tanulóink megismerjék hazájuk táncait, hagyományait és mindezt jó hangulat és sok -sok csodálatos magyar zene kísérje.
E mellett mozgáskoordinációjuk minél fejlettebbé , mozgáskultúrájuk minél esztétikusabbá váljon és minél több közösségi élmény érje őket.
Reményeink szerint a későbbiekben a többi tanszakhoz hasonlóan a néptáncosok is sok szép eredményeket érnek majd el.

„Egy élet e tánc, melyben lélek a dal!”

Társastánc

A táncművészeti ágak közül a nagy hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket megtartva a tantervi program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás megszerzésére, a rendszeres munka igényének kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására. Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak előkészítik a társastáncok tanulását, megismertetik a főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet más ágába, valamint a társművészetekbe. A korán elkezdett testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus táncokon keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók.