Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Küldetésnyilatkozat

 Küldetésnyilatkozat

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése.
A keresztyén elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismerettel.
Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni.
Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító testülettel, igazgatókkal, pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során.
Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása
Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához.
A tanítás a következőkre összpontosít:

 • A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása
 • A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére
 • Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó iskolai tevékenység segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését.
 • Felkészítés a szolgálatra

 
Küldetésünk működés szempontjából hitelesnek lenni.
Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számonkérhetőség következetes mintaképe legyen.
A bibliai értékek következetes alkalmazása intézményünkben:

 • Példamutató igényességet mutatunk az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében és a számonkérhetőség terén az igazgatótanács működésében.
 • Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeljük.
 • A pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeljük, ill. ellenőrizzük.
 • A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tartunk fenn.
 • Etikus, világos és nyílt fejlesztési stratégiákat dolgozunk ki.
 • Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmazunk.
 • A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képviselünk.