Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Információ

 TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

  

Tájékoztatom Önöket, hogy a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2021. december 1-jétől a gyermekétkeztetést a Téglási Polgármesteri Hivatal biztosítja.

 Az étkezési térítési díjat továbbra is a tárgyhónapban kell kiegyenlíteni.

 A térítési díj összegéről kiállított átutalásos számla a szülő/gondviselő részére az étkezésigénylő lapon megadott e-mail címre kerül megküldésre.

 A térítési díjat a kiállított számla alapján átutalással kell kiegyenlíteni a számlában megjelölt határideig (esedékesség napja), az alábbi számlaszámra:

 

Téglási Polgármesteri Hivatal

50435122 – 10002278

 

  

Az alábbi rendelkezések továbbra is érvényben maradnak:

Az étkezés lemondása a hiányzást megelőző napon 1000 óráig lehetséges. A lemondást a 06/20-292-8228 telefonszámon, vagy az etkezes.teglas@gmail.com címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya és a lemondani kívánt napok megjelölésével.

Amennyiben az étkezés lemondása reggel 10,00 óráig megtörténik, úgy a következő napon már nem kerül megrendelésre, illetve kiszámlázásra az étkezés.

A lemondott étkezések térítési díja következő hónapban kerül jóváírásra.

Be nem jelentett vagy későn bejelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy e-mail címen!

Amennyiben adott napon a tanuló – előzetes bejelentés nélkül – hiányzik, úgy a következő napon részére nem kerül megrendelésre az étkeztetés.

Tájékoztatom, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles.

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermek folyamatos étkezésének biztosítására tekintettel - betartani szíveskedjen!

Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, úgy a tárgyhónapot követő hónap 1. tanítási napjától a díj megfizetésének időpontjáig a tanuló nem étkezhet.

A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani a kedvezményes étkezés igénybevételéhez szükséges igazolásokat, ellenkező esetben a 100%-os térítési díjat kell megfizetnie.

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: normatív kedvezményre való jogosultság megszűnése – 3 napon belül szíveskedjen jelezni a fenti elérhetőségek egyikén.

  

A felső tagozatos diákok étkezést csak étkezési kártya ellenében kaphatnak.

Az étkezési kártya elvesztését köteles a tanuló bejelenteni, és új kártyát vásárolni.

Felhívom a figyelmet, hogy az étkezéssel kapcsolatos ügyintézés nem az osztályfőnök, hanem a szülő kötelezettsége!

  

Köszönöm együttműködését!                                                                                                     

Szilágyiné Bodnár Erzsébet s.k.

    intézményvezető

 

CSATOLT DOKUMENTUMOK