Üdvözöljük iskolánk weboldalán

03. Csehország Ceska Lípa

LET'S TAKE A CLIL L.E.A.P.! – Tegyünk egy CLIL lépést!


November 19-től 25-ig nemzetközi tanári találkozón vettünk részt a csehországi Ceská Lípán az Erasmus+ program keretén belül, mely az iskolánk stratégiai partnerségére kiírt pályázatának első közös alkalma volt. A találkozó célja, hogy a projektben részt vevő európai országok igazgatói és koordinátorai megismerjék egymást, valamint átbeszéljék a két éven át tartó projekt tartalmát, teendőit, feladatait. A téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola képviseletében részt vett Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgatónő, Kiss Viktória Anna iskolatitkár, aki a nemzetközi projekt weboldalának felelős szerkesztője, valamint jómagam, a projekt magyar koordinátoraként.
A projekt súlypontja a tartalom alapú nyelvoktatás (Content and Language Integrated Learning) elnevezésű módszer, mely elsősorban a két tanítási nyelvű iskolák sajátossága, azonban innovációként megvalósítható bármely tanórai kereten belül is. A nemzetek közötti együttműködés részei a tanári találkozók, valamint a diák-mobilitások, ahol a projekt megvalósításához szükséges feladatokat beszélik meg, illetve kivitelezik a résztvevők.
Az eseménydús programot a cseh partneriskola nemzetközi koordinátora, Petra Plihalova állította össze. Először megismerkedtünk a partnerországok képviselőivel, majd a cseh koordinátor bemutatta nekünk az intézményüket, mely a mi iskolánktól eltérően magániskolai státuszban van. Meglátogattuk az osztályokat, betekintést kaptunk a miénktől kissé eltérő iskolarendszerükbe, majd egy-egy osztályba mehettünk be, ahol a gyerekek elmondták nekünk, hogy mit tudnak országainkról, nagyobb városainkról, kultúránkról vagy éppen nemzeti ételeinkről. Ezt követően mi mutattuk be röviden a gyerekeknek az iskolánkat, és a várost, ahol élünk. Kiemeltük iskolánk sokszínűségét, az akkreditált tehetségpontokat, a magas szintű nyelvoktatást, az immár három éve bevezetett két tanítási nyelvű oktatást, és nem utolsó sorban a művészeti oktatást. Büszkék voltunk, hogy a két évig tartó projekt dokumentumain iskolánk tanulójának, Papp Veronika Anitának a logója látható, mivel ő lett a nemzetek közötti logóverseny nyertese.
Több tanórán is részt vettünk, ahol nagyon sok ötletet kaptunk a projekt megvalósításához. A megtekintett tanórák módszereit megvitattuk, ötleteket gyűjtöttünk az előttünk álló feladatokhoz, egyeztettük az előttünk álló találkozók időpontjait. Határidős feladat a bemutatkozó kisfilm összeállítása, és nekünk, magyar iskolának kellett a weboldalt megalkotnunk, a továbbiakban üzemeltetnünk, valamint folyamatosan frissítenünk. A nemzetek közötti tanári találkozón világosan kikristályosodott előttünk, hogy rengeteg feladatot kell majd az előttünk álló két évben megoldanunk. Ehhez azonban segítséget kapunk majd a külföldi partnerintézményekben dolgozó kollégáktól is, hiszen a projekt sikere az összefogásban rejlik. Az általunk összegyűjtött tapasztalatokat mi is megosztjuk a külföldi tanár kollégákkal, akik már a projekt elején is nagy lehetőséget láttak a téglási iskolában. Nagy segítség lesz majd az a módszertani adatbázis, melyet a két év során közösen fogunk összegyűjteni és feldolgozni, hiszen az újonnan elindított két tanítási nyelvű oktatásban háttéranyagként tudjuk majd használni.
2017. Február 19-én Portugáliába utazunk. Iskolánk három tanulója és két pedagógusa vesz részt az Erasmus+ projektnek ebben a programjában. A diákok vendégfogadó családoknál fognak lakni, így gyakorolhatják majd az angol nyelvet. A portugál iskolában tanórákon fogunk részt venni, valamint közösen dolgozunk a projekt feladatain: újságot fogunk írni, riportokat fognak készíteni velünk, valamint összehasonlítjuk az előzetesen elkészített feladatokat, melyeknek eredményeit közösen értékeljük ki. Ezekről az élményekről és programokról az utazást követően fogunk beszámolni.

 

Kissné Lesnyák Beáta
projekt koordinátor

GALÉRIA