Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Angol nyelv

Idegennyelvi tehetséggondozó műhely


A tehetséggondozó műhely megszervezésével biztosítjuk intézményünkben az idegen nyelv tanulásában tehetséget mutató tanulók képességeinek továbbfejlesztését. A műhely munkájába bekapcsolódó gyerekek 7. és 8. évfolyamon heti 2 órában részesülnek fejlesztésben

A program célja a tehetséges gyerekek erős oldalának a fejlesztése, gyenge oldalának az erősítése, olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a tehetségfejlesztést. Olyan motiváló légkör teremtése, melyben a tanulók ösztönözve érzik magukat az adott tehetségterületük fejlesztésére, pallérozására.

• Junior nyelvvizsgára (A1, A2 +) való felkészítést a 7. évfolyam végére, komplex C típusú alapfokú nyelvvizsgára való felkészítést (B1, B1+, B2) a 8. osztály végére.
Célunk, hogy a tehetséges és a nyelvtanulás iránt elkötelezett tanulókat eljuttassuk a Közös Európai Referenciakeret magas nyelvi szintjeire, mely szerint a tanulók képesek koruknak megfelelő gondolatok, érzelmek, tények és vélemények megértésére, valamint kifejezésére szóban és írásban. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az érdeklődő, motivált tanulókat szeretnénk eljuttatni a nyolcadik osztály végére a KER hat fokú skáláján meghatározott önálló nyelvhasználói szintre (B1-B2).

• Felkészítés nyelvi versenyekre

A foglalkozások célja a tananyag elmélyítésén túl a tehetséges tanulók egyéni, ill. csoportos felkészítése a különböző nyelvi- és ország ismereti versenyekre és vetélkedőkre. Kiemelten fontos szempontok a beszédkészség fejlesztése, az előadó készség fejlesztése (pl. versmondó, ill. prózamondó versenyek), a kreativitás, ötletesség, valamint a számítógépes prezentációk elkészítésének a fejlesztése.
Az olvasási versenyeken az autentikus, és az életkornak megfelelő idegen nyelvi szövegek: egyszerűsített olvasmányok, újságcikkek, hírek, ismeretterjesztő írások felhasználásával kívánjuk fejleszteni az olvasási szövegértést. Autentikus hanganyagok, videó részletek, dalszövegek felhasználásával pedig a hallás utáni szövegértést kívánjuk fejleszteni.
A tehetséggondozó foglalkozások fő profilja azonban a beszédkészség fejlesztése. Az idegen nyelvi kommunikáció kiváló eszköze a szerepjáték, melynek segítségével szituációs gyakorlatokba élik bele magukat a nyelvtanulók.

• E-Twinning klub

Az e-Twinning klubfoglalkozásokon ösztönözzük a tanulókat, hogy meglévő nyelvtudásukat információk átadására is használják. Ennek a foglalkozásnak legfontosabb célja az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése mellett a különböző országok kultúrájának megismerése, valamint hazánk kultúrájának mások általi megismertetése. A klubfoglalkozások még motiváltabbá teszik a diákokat az idegen nyelv használatára, hiszen a nyelvet ebben a szituációban valóban eszközként, a kommunikáció eszközeként használják egymás megismerésére.