Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Küldetéstudat

Küldetésnyilatkozat

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése. 
A keresztyén elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismerettel. 
Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni. 
Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító testülettel, igazgatókkal, pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során. 
Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása 
Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához. 
A tanítás a következőkre összpontosít:

 • A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása
 • A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére
 • Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó iskolai tevékenység segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését.
 • Felkészítés a szolgálatra

 
Küldetésünk működés szempontjából hitelesnek lenni. 
Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számonkérhetőség következetes mintaképe legyen. 
A bibliai értékek következetes alkalmazása intézményünkben:

 • Példamutató igényességet mutatunk az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében és a számonkérhetőség terén az igazgatótanács működésében.
 • Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeljük.
 • A pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeljük, ill. ellenőrizzük.
 • A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tartunk fenn.
 • Etikus, világos és nyílt fejlesztési stratégiákat dolgozunk ki.
 • Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmazunk.
 • A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képviselünk.