Üdvözöljük iskolánk weboldalán

H-angol-J a munka világára


1. Budapest2. Public Speaking kurzus3. Debreceni repülőtér4. IT | 5. Hajdu Zrt6. National Instruments | 7. Lego | 8. Egyetem-Agóra | 9. Tehetségnap |  

H-angol-J a munka világára!

  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása című, NTP-KKI-16 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-KKI-16-0287 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett H-angol-J a munka világára! című pályázatunk 1300000 Ft  vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat két koordinátora Kissné Lesnyák Beáta és Radóczné Aranyics Csilla angol nyelvszakos tanárok.

 

A pályázati program:

Az angol nyelven zajló pályaorientációs programba olyan tehetséges 8-os diákokat kívánunk bevonni, akik eleve részt vesznek a heti 2 órában folyó angol nyelvi tehetséggondozásban. Kiemeljük a kommunikációban kimagasló teljesítményt nyújtókat. Célunk olyan komplex program biztosítása, melyben, önismeretet szereznek, megismerik a prezentáció használatát, megtanulnak önéletrajzot, motivációs levelet írni, az üzemlátogatások és riportok kapcsán pedig betekintést kapnak a képzések és munka világába.

A bevonni kívánt diákok életük egyik legfontosabb döntése, a továbbtanulás előtt állnak. Innovatív programunk a fiatalok érdeklődési területeire épül, mivel a megalapozott döntéshez önismeretre és pályaismeretre van szükségük. Mindebben a család is segítségükre lehet, de a tapasztalat azt mutatja, hogy változó világunkban a szülők is bizonytalanok e téma kapcsán. Pedagógusként tudjuk, hogy a sikeres pályaidentifikáció szempontjából nagyon fontos az általános személyiségfejlesztés is.

A képzéssel olyan speciális tehetséggondozást szeretnénk megvalósítani, amely ötvözi az angol nyelv pallérozását és a pályaorientációt. Európa szerte is egyre általánosabb tendencia, hogy nagy erőfeszítéseket tesznek a használható nyelvtudás érdekében. Az angol nyelv készség szintű ismerete nélkülözhetetlen a nemzetközi munka világában. Mi is azt szeretnénk elérni, hogy a téma kapcsán a diákok nyelvtudása mélyüljön, tudatában legyenek saját értékeiknek és ezek a jellemzők pozitívan befolyásolják a jövőbeni sikeres pályaalakulásukat. A program tehetségazonosítással/tehetségszűréssel indul. A résztvevőket a már folyamatban lévő angol nyelvi tehetséggondozó műhely tanulói közül válogatjuk be. Ezt követően a tanulók angol nyelvű önismereti teszteket írnak, melyben feltérképeztetjük velük azokat a tulajdonságokat és képességeket, melyek elengedhetetlenek a reális énképhez. A diákok megismerkednek a ppt/prezi mindennapi életben jól alkalmazható technikáival, ezáltal helytállnak virtuális világunkban. A számos gyakorlati feladat pedig segíteni fogja számukra az újonnan megismert módszerek rögzülését. Széleskörű szókincset/ismereteket kapnak angol nyelven különböző szakmákról, cég- és üzemlátogatások keretein belül népszerűsítjük számukra a lehetőségeket, munkafolyamatokat. Megismertetjük őket olyan szakemberekkel, akik számára elengedhetetlen a munkahelyi angol nyelv használata. Angol nyelvtudásukat tovább mélyíti a számos önéletrajz, motivációs levél, e-mail megírása, valamint a szituációs gyakorlatok/riportok alkalmazása. Ezt a programot elsősorban a tartalomközpontú nyelvoktatás (CLIL) módszerén keresztül igyekszünk megközelíteni, így kihasználjuk a kapcsolatot a nyelv és a konkrét tárgyi tartalom között. A program diákközpontú megközelítést tartalmaz, az ismereteket A2-B1 szinten kapják. A szituációkat interaktív módon megidézzük. Eljátszásuk igényli a komplex kooperatív technikák alkalmazását. újszerűsége pedig a diákok kreativitására épít.

Javul a diákok nyelvtudása, a megtanult szófordulatok használata automatikussá válik. Széleskörű ismereteket szereznek szakmákról, képzésekről, munkaerő piacról és elhelyezkedési lehetőségekről. Pályaválasztásuk tudatosabbá válik. A jövőben nagy hasznát vehetik angol tudásuknak, mind a továbbtanulás, mind a munka terén. Nő önbizalmuk és döntéshozatali képességük, eredményesebben teljesítenek. Prezentációkat, kisfilmeket és riportokat készítenek, melyből ízelítőt mutatnak be a tehetségnapon.

Programunk elsődleges célja az interaktivitás, az interperszonális kapcsolatok megteremtése, valamint az egyének igényeire szabott pályaorientációs információnyújtás. Az alapvető szituációs szófordulatokat, az írott nyelvben használt kifejezéseket a diákok tapasztalati úton sajátítják el. Kiegészítő tevékenységként a program tematikájához szorosan illeszkedő élet közeli helyzeteket biztosítunk. Cég-és gyárlátogatásokat, személyes találkozókat szervezünk számukra, melynek kapcsán mélyrehatóbb betekintést kapnak a munka világába. Ellátogatunk egy két tannyelvű gimnáziumba, egy tudományos élményközpontba, idegen nyelvi városnézésen, American Corner workshopokon veszünk részt. A programok közben a diákok fotóznak, filmeznek, majd azt követően élményeiket angol nyelven feldolgozva prezentációkat készítenek. A résztvevő diákok partnereink számára a májusban megrendezésre kerülő tehetségnapon angol nyelvű élménybeszámolókat, szituációs játékokat mutatnak be.

 

Kissné Lesnyák Beáta és Radóczné Aranyics Csilla

                 projekt koordinátorok

 

 


A lap tetejére1. Budapest | 2. Public Speaking kurzus | 3. Debreceni repülőtér | 4. IT | 5. Hajdu Zrt | 6. National Instruments | 7. Lego | 8. Egyetem-Agóra | 9. Tehetségnap |


 

1. Budapest

Első állomásán a H-angol-J a munka világára elnevezésű pályázatunk!

 2016. október 11-én 26 diák és 3 kísérő tanár utazott Budapestre a

H-angol-J a munka világára

elnevezésű pályaorientációs pályázat első kirándulásaként. A tanulmányi kirándulás kettős céllal jelent meg a pályázat munkatervében. Diákjaink budapesti városnézésen vettek részt, amit jelen esetben nem idegenvezető kísért, hanem ők maguk szerveztek meg, állítottak össze tanáraik segítségével. Fővárosunk nevezetességeiről a diákok angolul beszéltek, amit filmre is vettük. A tanulók megtapasztalhatták, hogy milyen sikerekkel, valamint nehézségekkel jár az idegenvezetők feladata. Az angol nyelv egyik legfontosabb feladata, hogy a soknyelvű Európában nemzetek közötti nyelvként használható, valamint az idegenforgalom egyik legfontosabb nyelve.

Kirándulásunkat megelőzően a diákoknak egy amerikai meghívott előadó Jennifer Salisbury a San Diego-i Manchester Grand Hyatt szálloda humánpolitikai osztályának igazgatója tartott előadást, valamint workshopot az idegenforgalom fontosságáról, feladatáról, valamint saját élete során szerzett tapasztalatairól.

Ezt követően ellátogattunk a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumba, ahol elsősorban az angol nyelvi két tanítási nyelvű képzésbe kaptunk egy kis betekintést. A tanulóknak és tanároknak lehetőségük nyílt arra, hogy részt vegyenek angol nyelvű szakórákon, matematika, történelem, földrajz és kémia órák voltak a palettán. Szerettük volna megmutatni a tehetséggondozott csoportnak, hogy milyen nagy lehetőségek rejlenek számukra az angol nyelvben. Fiatalok, tehetségesek, előttük áll az élet!

A budapesti diákok beszélgetésbe vonták bele tanulóinkat, elmondták, hogy egyesek milyen nagy áldozatot vállalnak azért, hogy ebbe a gimnáziumba járhassanak, hiszen nem riadnak vissza olykor a napi 3-4 óra utazástól sem! A nyelvet nagyon gyorsan és hatékonyan tanulják, hiszen olyan nagy dózisban gyakorolják, hogy gyakran észrevétlenül is rögzülnek az ismeretek.

A tanulmányi kirándulás nagyon sok tapasztalattal szolgált mind a diákok, mind pedig a tanárok számára. Örömmel vettük a lehetőséget, melyet a pályázat biztosított a számunkra. Bizonyára sokan kedvet kaptak, hogy a későbbiek során akár az idegenforgalomban, a túrizmusban, vagy a vendéglátó iparban találják meg a hivatásukat.

 

Kissné Lesnyák Beáta

 

 A képre kattintva a többi kép is megtekinthető.

 

 


A lap tetejére | 1. Budapest | 2. Public Speaking kurzus | 3. Debreceni repülőtér | 4. IT | 5. Hajdu Zrt | 6. National Instruments | 7. Lego | 8. Egyetem-Agóra | 9. Tehetségnap |


 

2. Public Speaking kurzus

Nyilvánosbeszéd képzés az Amerikai kuckóban

 

Új élménnyel gazdagodhattunk a H-angol-J a munka világára elnevezésű pályázatunk keretén belül. 2016. november 16-án egy nagyszerű ajándékot kaptunk az Amerikai Kuckótól és a debreceni Hang-Kép Kulturális Egyesülettől, mégpedig egy öt órás intenzív kurzust, mely elősegítette pályázatunk profilját.

A kurzus elején Tóth Viktória mutatta be számunkra, hogy milyen nagy lehetőség rejlik az Amerikai Kuckóban! Tanulóink képet kaphattak az intézményről, mely az Egyesült Államok Külügyminisztériumának programja, s hazánkban Budapesten kívül még három nagyvárosban található meg, melyek közül az egyik Debrecen. Az Amerikai Kuckók regionális információs és programközpontként működnek, ahol az amerikai kultúráról, történelemről, valamint az aktuális eseményekről tájékozódhatnak az érdeklődők. A klubban számos könyvet, DVD-t, társasjátékot használhatnak a látogatók, de a komoly technika is hozzáférhető mindenki számára, hiszen számítógépek, táblagépek, internetes hozzáférés könnyítik meg az információ szerzést, és akár digitális videó-konferenciára is lehetőség nyílik. Mindezekkel megismerkedtek tehát diákjaink. A kezdeti feszültséget Viktória érdekes quiz játékokkal hamar eloszlatta, így gyorsan kialakult a kötetlen, vidám és feszültségmentes légkör.

A Kuckó bemutatását követték Keresztesi Andrea tréner (Hang-Kép Egyesület) csoportdinamikai feladatai és játékai, melynek célja az örömteli kommunikáció, a gátlások feloldása, a magán és a nyilvános beszéd fejlesztése volt.

Ez az önbizalom növelő, kommunikációs készség fejlesztő tréning segített diákjainknak a kamerák előtt való megmérettetés nehézségeinek a leküzdésében, s egy új szemléletbe vezettek be bennünket. Ismerős számunkra, hogy a kommunikációs készség legkiélezettebb helyzete a nyilvános beszéd, amikor minden tekintet ránk szegeződik. Ez nem könnyű helyzet, hiszen diákjaink is megtapasztalhatták már, hogy milyen nehéz feladat is, a kamerák kereszttüzében angolul beszélni. Még ha nem is vagyunk hivatásos előadók, akkor is nap, mint nap megtapasztaljuk a nyilvánosságot: az iskolában szóbeli feleletek, vagy vizsgák, akár nyelvvizsgák közben,vagy a kamerák előtt, de a jövőben a felvételik, a későbbiekben pedig az állásinterjúk alatt is. Pályázatunk egyik célja, hogy tanulóink átélhessék a nyilvános beszéd örömeit, a gyötrelmes megfelelési kényszer helyett. Mint ahogy az előadónk is elmondta, jobbá válásunk azonban tartós gyakorlás eredménye. Ehhez próbáljuk hozzásegíteni a téglási iskola angol nyelvi tehetséggondozó műhelyének diákjait, hiszen fiataljaink számára a legfontosabb dolog a használható tudás, a mindennapi életben való kiállás, az önismeret és a kreativitás.

Köszönjük az Amerikai Kuckónak és a Debreceni Hang-Kép Egyesületnek ezt a nagyszerű délutánt, az új szemléletmódot és az örömteli perceket!

 

Kissné Lesnyák Beáta és Radóczné Aranyics Csilla

              projekt-koordinátorok

Téglás, 2016. november 17.

 

 A képre kattintva a többi kép is megtekinthető.


 


A lap tetejére | 1. Budapest | 2. Public Speaking kurzus | 3. Debreceni repülőtér | 4. IT | 5. Hajdu Zrt | 6. National Instruments | 7. Lego | 8. Egyetem-Agóra | 9. Tehetségnap |


 

3. Debreceni repülőtér

A Debreceni Repülőtéren jártunk

 

A H-angol-j a munka világára elnevezésű pályázat keretében 2016. 11. 15-én eljutottunk a Debreceni Repülőtérre. 21 diák és 3 tanár vett részt ezen a tanulmányi kiránduláson. Benézhettünk a kulisszák mögé, megtekinthettük a kifutó pályát, a nagy hangárokat, valamint a gyors és hatékony segítség érdekében állandó készenlétben tartott tűzoltó autókat és mentő helikoptert is. Átélhettük a biztonsági ellenőrzés izgalmait, és megtekinthettük az utas- és poggyászfelvétel helyszínét is. A gyerekek tanui lehettek a repülőbe való beszállás pillanatainak, valamint a gép levegőbe emelkedésének.

Sajnos a rendőrségi előírások nem tették lehetővé, hogy kisfilmet forgassunk, valamint fényképeket készítsünk erről a tanulmányi útról, tapasztalataink rögzítésére így nem a helyszínen került sor.

A H-angol-J a munka világára pályázatunk célja olyan szakmák , munkalehetőségek bemutatása, melyek szervesen kapcsolódnak az angol nyelvhez.

Elmondták, hogy a jövőben tervezett nagy volumenű beruházások kapcsán Debrecenben igazi 21. századi, modern repülőtér kerül majd kialakításra, mi pedig reméljük, hogy iskolánk diákjaiból is számos diák választja majd a pilóta, vagy a légiutas-kísérő életpályát.

 

Kissné Lesnyák Beáta és Radóczné Aranyics Csilla

                       projekt koordinátorok

Téglás, 2015. november 16. 

 

A képre kattintva a többi kép is megtekinthető.


 


A lap tetejére | 1. Budapest | 2. Public Speaking kurzus | 3. Debreceni repülőtér | 4. IT | 5. Hajdu Zrt | 6. National Instruments | 7. Lego | 8. Egyetem-Agóra | 9. Tehetségnap |


 

4. IT: Fiatalok az informatika világában

Fiatalok az informatika világában

 

Újabb állomásához érkezett a H-angol-J a munka világára! – elnevezésű pályázatunk. 2017. január 31-én az IT Services Hungary-hoz, a T-Systems International debreceni leányvállalatához látogattunk el. A látogatást megelőzően diákjainkkal átvettük a telekommunikáció és a számítástechnika témaköreit angol nyelven, tájékozódtunk a mobiltelefonok világában, felfedeztük hogyan rövidítenek sms-eikben az angol anyanyelvű fiatalok, vagy éppen rövid telefonbeszélgetéseket bonyolítottunk le. Ezek után pedig izgalommal vártuk, hogy mikor fogad bennünket az IT Services KFT.

Hamarosan sikerült összehangolnunk az időpontokat, ám ez egyik oldalról sem volt egyszerű dolog. A multinacionális cég élete eleve egy nyüzsgő méhkashoz hasonló; nyolcadikos diákjaink életében pedig nagy megpróbáltatások zajlottak az elmúlt napokban, hiszen csak néhány napja írták meg a középiskolai központi felvételi feladatlapokat. 

Fiataljaink mindennapjaiból nem hiányzik az informatika, és mi, tanárok is napi kapcsolatban vagyunk vele, így aztán érdeklődéssel vártuk, milyen élményekkel fog számunkra szolgálni a céglátogatás. Várakozásunk nem volt hiába való; az IT Services HR csoportja maximális felkészültségről tett tanúbizonyságot. Mielőtt körbevezettek bennünket a cégen, a lelkes kis csapat röviden bemutatta számunkra a vállalatot, mintegy kedvet ébresztve diákjainkban a jövőbeni együttműködésre. Óriási motivációt jelent számukra, hogy betekintést nyerhetnek olyan cégek életébe, ahol nagy szerepet játszik a nyelvtudás (is)! Szemléletük kitágul, lehetőségeket, szemléletváltásokat, célokat vethet fel egy-egy ilyen, a vállalatok életébe való betekintés.

A cégbemutatás során lehetőségünk volt bejutni a szerverszobába is, ami számunkra addig elképzelhetetlen volt. Képet alkothattunk arról, hogy a mai világunkat jellemző információ mennyisége, minősége és áramlási sebessége kapcsán egy vállalatnak milyen jól megtervezett hálózati infrastruktúrára, valamint a feltételeket biztosító eszközökre van szüksége.

A céglátogatás után tanulóink csapatversenyen vettek részt, ahol számot kellett adniuk arról a tudásról, amit a tájékoztatók során elsajátítottak. Ám ezen túl egyéb háttérismeretüket, kreativitásukat és csapatszellemüket is bebizonyították. Megtervezték a jövő IT Services vállalatát, majd ezt prezentálták is. A verseny végén senki sem ment el üres kézzel, hiszen a cég minden diákot és tanárt kedves ajándékokkal látott el. Ám a legnagyobb ajándék a szívélyes fogadtatás és a rendkívül érdekes program biztosítása volt, amiért utólag még egyszer szeretnénk köszönetet mondani. 

 

Kissné Lesnyák Beáta

 

A képre kattintva a többi kép is megtekinthető.


 


A lap tetejére | 1. Budapest | 2. Public Speaking kurzus | 3. Debreceni repülőtér | 4. IT | 5. Hajdu Zrt | 6. National Instruments | 7. Lego | 8. Egyetem-Agóra | 9. Tehetségnap |


 

5. Hajdu ZRT

Hazai tájakon a H-angol-J a munka világára elnevezésű pályázatunk!

 

2017. március 23-án hazai tájakra eveztünk és a pályázatban részt vevő diákokkal ellátogattunk a Hajdu Zrt-be, a Tégláson régi nevén Hajdusági Iparművek néven ismert vállalathoz, amit mi (felnőttek) gyerekkorunkban egyszerűen csak „gyár"-ként emlegettünk.
Diákjainknak csekély része volt eddig még a Hajdu Zrt-nél, ezért különös élményt jelentett számukra, hogy végre otthoni cégnél tehettünk látogatást.
Jelenleg a környezetvédelem, megújuló energiák témakörén dolgozunk és Öko-Iskolaként is igyekszünk szemléletüket a megújuló energia alkalmazásának lehetősége felé fordítani. A XX. század a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz, stb.) százada volt, azonban Földünk ásványkincseit egyre inkább kiaknázzuk, mennyiségük csökken, ezért XXI. századunk már az energiatakarékosságról kell, hogy szóljon.
Egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk környezetünk megóvására, a megújuló energiaforrások (nap-, szél-, vízenergia, biomassza, geotermikus energia) felhasználására, valamint a hulladékok újrahasznosítására. A megújuló energiaforrásokra építő technológiák alkalmazása lehetőséget ad arra is, hogy az ember saját maga állítsa elő az otthonában használt villamos energiájának egy részét.
Nem kis büszkeséggel töltött el bennünket, hogy a helyi vállalat szemléletmódja is ezt a megközelítést tükrözi. Örömünkre szolgált, hogy ellátogathattunk a látogató központba, mely a megújuló energiaforrások technológiáján alapuló termékeket mutatja be. Diákjaink megismerkedhettek a Hajdu Zrt által gyártott és forgalmazott termékekkel. Betekinthettünk a laborba, ahol a különböző méréseket végzik a szakemberek, valamint végigmehettünk a gyártósorokon is.
Ígéretet kaptunk arról, hogy a cég a jövőben is szívesen fogadja majd azokat a tanulókat, akik a későbbiekben gépészeti-, ill. informatikai ágazatú képzésben fognak továbbtanulni.


Kissné Lesnyák Beáta
projektkoordinátor

 

 a képre kattintva a többi kép is megtekinthető.

 

 


A lap tetejére | 1. Budapest | 2. Public Speaking kurzus | 3. Debreceni repülőtér | 4. IT | 5. Hajdu Zrt | 6. National Instruments | 7. Lego | 8. Egyetem-Agóra | 9. Tehetségnap |6. National Instruments

Hangoljunk a mérnök szakmára!
Céglátogatás az National Instruments vállalatnál

 

A H-angol-J a munka világára elnevezésű pályázatunk keretein belül 2017. március 28-án eljutottunk a National Instruments GO EDUCATION! (IRÁNY AZ OKTATÁS!) programja által szervezett gyárlátogatásra.
Az NI társadalmi felelősségvállalása vállalatirányításuk része. Fontos törekvésük, hogy javítsák az egészségügyet, környezetvédelmet, valamint az oktatást, továbbá ösztönözzék a munkavállalást és az önkénteskedést.
A programban résztvevő téglási diákok szórakoztató módon ismerkedtek meg a mérés és automatizálás területén piacvezető céggel. Az üzemlátogatás során megtekinthettük az elektronikai eszközök gyártására specializálódott üzemcsarnokokat, valamint a hardvergyártás helyszíneit. A programot nagy tudású, lelkes szakemberek vezették, akik bátorították fiataljainkat a mérnöki szakma választására. A prezentációk és kisfilmek során megismerkedhettünk az NI tevékenységeivel, vállalati kultúrájával, az oktatásban betöltött szerepével és az innovációs programjaikkal.
Az NI a technológia területén vezető szerepet játszó vállalat. Példaértékű volt számunkra az a csapatmunka, amiben az együtt dolgozók részt vettek. Jóleső érzéssel töltött el bennünket az is, amilyen lelkesen az oktatást támogatják, a jövő generációját biztatják. Számos iskolát mentorálnak, LEGO robot versenyeket bonyolítanak le. Diákjaink is kaptakegy kis ízelítőt a LEGO robotok programozásából. Ebből is jól látszik, hogy milyen innovatív szemlélettel rendelkeznek, továbbá, hogy minden eszközt megragadnak ahhoz, hogy inspirálják a jövő mérnökeit és tudósait.
Köztudott, hogy a mai gyerekek főként vizuális típusúak, és elsősorban az élménypedagógia által lehet őket bevezetni a különböző tudományok világába, jelen esetben természettudományokba és a műszaki életbe. Bízunk benne, hogy ez a program sok tanulónk érdeklődését felkeltette a műszaki pálya iránt, valamint hogy jövőnk kutatói és tudósai között is lesznek majd egyszer téglási kisdiákok.

 

Kissné Lesnyák Beáta
projekt koordinátor

 

a képre kattintva a többi kép is megtekinthető.

Videók linkjei (google drive): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Youtube:

 


 A lap tetejére | 1. Budapest | 2. Public Speaking kurzus | 3. Debreceni repülőtér | 4. IT | 5. Hajdu Zrt | 6. National Instruments | 7. LEGO | 8. Egyetem-Agóra | 9. Tehetségnap |7. LEGO

2017. április 13-án újabb mérföldkövéhez érkezett a H-angol-j a munka világára! címet viselő pályázatunk. Hosszas szervezés és egyeztetés eredményeként lehetőséget kaptunk arra, hogy megtekinthessük a LEGO Csoport nyíregyházi üzemét. Annak ellenére, hogy utunk a tavaszi szünet első napjára esett, 21 tanuló és kísérő tanáraik egyaránt lelkesen készültek erre a programra, hiszen nagyon nehezen, átlagosan másfél év várakozási idő után lehet bejutni a gyár területére.
A pályázat keretében a gyerekek angol nyelvtudása fejlődik azáltal, hogy különböző témaköröket ölelünk fel. A LEGO Gyár látogatását megelőzően foglalkozásaink során a szakmákkal, munkahelyekkel kapcsolatos szavakat, kifejezéseket dolgoztuk fel. Rendszereztük az egyes foglalkozásokhoz szükséges személyiségjegyeket, megismertük azok angol nyelvű megfelelőit. Óráinkon beszélgettünk az egyes szakmák előnyeiről, hátrányairól, illetve megfogalmaztuk a szakképzett, valamint betanított munkák közti különbséget.
Az angol nyelvi fejlesztés után tanulóink a való életből szerezhettek tapasztalást. Gyárlátogatásunk kezdetén egy tájékoztató keretében megtudtuk, hogy Nyíregyházán található a világ mindössze öt LEGO gyárának egyike, s az üzem nem csak ultramodern és környezetbarát, de megjelenésében is tükrözi a LEGO játékok világát.
2008-ban jött létre a nyíregyházi egység, s 2014 óta új épületben, a legmodernebb környezetben és egyre nagyobb mennyiségben gyártják mindenki kedvenc építőjátékát. A márka neve a dán „Leg godt!" kifejezésből származik, ami azt jelenti, „Játssz jól!".
A rövid tájékoztatót követően védőmellényt kaptunk, s megtekinthettük az üzemegységeket. Láthattuk, hogy Nyíregyházán a LEGO termékek gyártásának minden fázisa megtalálható – a műanyag nyersanyagtól egészen a raklapokra csomagolt késztermékekig. Idegenvezetőnk elmondta, hogy itt gyártják a LEGO DUPLO termékek túlnyomó többségét, ám ezen kívül már kész LEGO dobozok is kikerülnek a gyárból. Itt működik a térség legnagyobb automata magasraktár rendszere – két épület a maga polcrendszerével, robotizált daruival kiválóan szimbolizálja, mennyire jövőbe mutató technológiát alkalmaznak annak érdekében, hogy folyamataik optimálisak legyenek.
Látogatásunk során képet kaphattunk az egyes szakképzési lehetőségekről is: Annak érdekében, hogy a jövőben is rendelkezésre álljanak a megfelelő szaktudással rendelkező szakemberek a LEGO kockák gyártásához, a cég vezetősége saját képzési programokat vezetett be. Az automatizált logisztikai folyamatokról tantárgyat indítottak a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen, melyen mérnök munkatársaik osztják meg tudásukat a hallgatókkal. A fröccsöntő szerszámok készítésével pedig egyéves, házon belüli képzés során ismerkedhetnek meg azok az érettségivel rendelkező fiatalok, akik felvételt nyernek a kurzusra.
1930-as évektől a LEGO Csoport mottója: Csak a legjobb lehet elég jó. Céljuk, hogy megfeleljenek az egyre nagyobb igényeknek, és mindeközben szavatolják a lehető legjobb minőséget.
A Csoport nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre is, törekednek arra, hogy a lehető legkisebb nyomot hagyjanak működésükkel. Ennek érdekében számos olyan technológiai megoldást alkalmaztak a gyár megépítésénél, amelynek köszönhetően jelentősen csökkenthetik az energia-felhasználást. Az épületek tetején esővizet gyűjtenek, hogy ivóvíz helyett ezt használják öntözésre és más célokra.
A túra végén a játszó szobában egy kreatív LEGO építéssel pihenhettük ki a hosszú séta fáradalmait, melyet diákjaink nagyon élveztek. Egy tartalmas látogatás után- mely során tanítványaink beleláthattak a fizikai és szellemi munka világába- tarsolyunkban pozitív élményekkel térhettünk haza.

Radóczné Aranyics Csilla
projekt koordinátor

 

 

A képre kattintva a többi kép is megtekinthető.

 

 


A lap tetejére | 1. Budapest | 2. Public Speaking kurzus | 3. Debreceni repülőtér | 4. IT | 5. Hajdu Zrt | 6. National Instruments | 7. Lego  | 9. Tehetségnap |


 

8. Egyetem + Agóra

2017. április 26-án valósítottuk meg pályázatunk keretében két utolsó látogatásunkat, melyek során az Agóra Tudományos Élményközpontban, majd a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében jártunk.

Korábbi kirándulásainkhoz hasonlóan ezt a látogatást is angol nyelvű ismeretszerzéssel készítettük elő. Ebben a periódusban a felsőfokú végzettségek témakört dolgoztuk fel.

Utunkat az Agóra Tudományos Élményközpontban kezdtük. Diákjainkat nagyon kellemes meglepetés érte, hiszen régi tanáruk, volt kollégánk, Papp Károly fogadott bennünket, s vezette körbe csoportunkat. Általa megismerhettük a Tesla tekercs működését, megtudhattuk milyen is egy plazmagömb, valamint egy speciálisan kialakított szobában játékos feladatokkal megtapasztalhattuk, hogy a színek érzékelése nem is olyan egyszerű dolog. Később egy előadást hallgattunk meg  ’A szél ereje’ címmel, melyen információt szereztünk a szélenergia felhasználásának történetéről, valamint a szélerőmű működési elvéről.  Diákjaink ismét találkoztak a megújuló energiaforrások jelentőségével, s az itt elhangzottak tudományos szemszögből csatoltak vissza a Hajdúsági Iparművekben tapasztaltakhoz. Megtudhattuk azt is, hogy napjainkban a környezetvédő, környezetkutató szakmák hiányszakmáknak számítanak.

A délután további részében az Élményközpont interaktív terében számos izgalmas kérdésre kaphattunk választ: megérthettük a Bermuda-jelenséget, felfedezhettük a Föld forgását szemléltető Foucault-ingát. Érzékszerveinket tesztelhettük a Bársonyhárfán, vagy a Tükörlabirintusban. Tanulóink biciklizhettek két méter magasban, ’építhettek’ domborzatot homokból, készíthettek képet vízsugárból, a National Instruments Hungary Kft. által készített szerkezet segítségével, valamint végtelen skálát játszhattak a Shepard zongorán, vagy belekóstolhattak a televíziós világba az úgynevezett ’zöld fal’ segítségével.

A tartalmas délutánt egy komolyabb programmal folytattuk, a Debreceni Egyetem egyik intézetében. Pályázatunkban részt vevő diákjaink zöme egyetemen, főiskolán szeretné folytatni középiskolai tanulmányait, illetve többen is egészségügyi pályára készülnek, ezért a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Kar Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézetébe látogattunk el, ahol örömmel fogadtak bennünket. Az Intézet igazgatója, Dr. Szűcs Péter egyetemi docens rövid ismertetőt tartott nekünk, beszélt arról, hogy az oktatás mellett csoportja fő kutatási területe az agy, s egereken, illetve patkányokon végzik a kutatómunkát. Láthattunk a bőr, a verőér, a vér, a nyálmirigy, vagy a nyelv számítógéppel készített metszetét, betekinthettünk abba, hogy milyen számítógépes programok segítségével tanulnak az orvostanhallgatók az emberi testről, valamint közelről megtekinthettük milyen egy preparált emberi kar. A kutatócsoport munkájával is megismerkedhettünk, láthattuk a munkafolyamat egyes színtereit a műtőtől a laboron át a különböző mikroszkópok által uralt helyiségekig, majd a bátrabbak ki is próbálhattak néhány munkafolyamatot.

Ez a délután programunk méltó befejezésként szolgált, hiszen amellett, hogy diákjaink újabb színterekkel ismerkedhettek meg a munka világában, a látottak és hallottak felidézték az elmúlt néhány hónap során megvalósított intézménylátogatásokat. 

 

 

A képre kattintva a többi kép is megtekinthető.

 

A lap tetejére | 1. Budapest | 2. Public Speaking kurzus | 3. Debreceni repülőtér | 4. IT | 5. Hajdu Zrt | 6. National Instruments | 7. Lego  | 8. Egyetem-Agóra |


 

9. Tehetségnap

A pályázat záró rendezvénye az intézményünkben immár hagyományossá vált tehetségnap volt. Ennek megrendezésére 2017. május 9-én került sor. Erre az alkalomra meghívtuk városunk polgármesterét és képviselő testületét, valamint iskolánk fenntartóját, dolgozóit, diákjait és a szülőket. Bemutatkoztak tehetséggondozó műhelyeink, és a pályázatban résztvevő tanulóink segítségével disszemináltuk a pályázat eredményeit. A gyerekek élménybeszámolót tartottak projektünk egy-egy állomásáról, ehhez készítettek Power Point Prezentációkat. A jelenlévő felnőttek visszajelzései is nagyon pozitívak voltak, hiszen élmény volt hallgatni és látni ezeket a fiatalokat ahogyan a megszerzett tapasztalatokról beszéltek. A tehetségnap során vendégeinket a pályázat jóvoltából láttuk vendégül.

 

A képre kattintva a többi kép is megtekinthető.