Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Matematika

Szakkörünket Matematika Kuckó néven működtetjük.

Tehetségműhelyünkben a matematikát kedvelő jó képességű, fejlődni vágyó tanulókat speciális program alapján fejlesztjük. Célunk felkelteni és növelni a tanulók tudás iránti vágyát. A műhely munkájába bekapcsolódó gyerekek heti 1 ill. 2 órában részesülnek fejlesztésben. Igyekszünk élményközpontú, játékos foglalkozásokat tartani.

A program célja: plusz lehetőség biztosítása a kiemelkedő képességű gyerekeknek, akik szívesen foglalkoznak a matematikával.

Tehetséggondozó programunkkal szeretnénk a matematikát értő – szerető, logikusan gondolkodó gyereket nevelni.

 

Többek között a következő készségeket, képességeket fejlesztjük:

- Készségek: számlálás, számolás, becslés

- Gondolkodási képességek: rendszerezés, deduktív induktív következtetés

- Kommunikációs képességek: problémaérzékenység, megoldás

- Tanulási képességek: figyelem, emlékezet

Feladatlapok, logikai feladványok, rejtvények, logistory-k, táblajátékok alkalmazásával tesszük színesebbé a foglalkozásokat.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tevékenykedtetésre. A játék is fontos szerepet kap a foglalkozásokon, mivel ez komplex módon fejleszti az egész személyiséget. Az internetes matematikai játékok megismerésére is lehetőség nyílik a szakkör keretein belül.

A szakkör egyik feladata a versenyekre való felkészítés. A programban résztvevők új módszereket sajátítanak el a versenyfeladatok megoldásához és rutint szereznek a megmérettetéseken való megfeleléshez.