Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Információ

COMENIUS:


Telefon/Fax: 06 (52) 384 410
Kapcsolattartó (contact):Kissné Lesnyák Beáta
E-mail: kiss.lesnyak@freemail.hu

 

 

A Don’t worry be healthy program rövid összefoglalása

(Rövid kivonat a Tempus Közalapítványhoz benyújtott nyertes pályázatból, melynek szerzője a török iskola koordinátora: Dilek Baytan, magyarra fordította iskolánk koordinátora  Kissné Lesnyák Beáta  )             

 

D.1.Tartalmi ismertető

A program célja, hogy felhívja a figyelmünket legdrágább kincsünkre, az egészségünkre, melynek fontosságát csak akkor értjük meg, amikor már elveszítettük. Fontos lenne, hogy az emberek már akkor elkezdjenek ezzel foglalkozni, amikor még nem késő, amikor még megvan az esélyük arra, hogy megmentsék az egészségüket. Ez az elképzelés inspirált bennünket, s ezáltal mindenkit emlékeztetni szeretnénk az egészség értékére, valamint arra, hogy pozitív változásokat hozzanak  az életvitelünkbe.

Ezzel a projekttel segíteni fogunk tanulóinknak/a szülőknek/ kollégáknak, hogy alkalmazzák az egészséges életvitelt, mindenekelőtt nagy hangsúlyt fektetve az egészséges étkezés és a sportolás fontosságára, melyek kulcsfontosságúak az egészséges életvitel szempontjából. Megpróbáljuk kiküszöbölni a rossz döntéseket azáltal, hogy bemutatjuk a hagyományos és az egészséges ételeket az egészségtelenekkel szemben, azáltal, hogy reklámokat készítünk, műhelymunkákban dolgozunk, iskolai gyakorlókertet készítünk, recepteket cserélünk, stb.
A testmozgást és a sportolást azzal lendítjük előre, hogy külön röplabda, asztali tenisz, néptánc, futball szakköröket vezetünk be, melyeket minden iskolában meghirdetünk, sport eseményekkel és versenyekkel kiegészítve.

Továbbá a diákoknak és a tanároknak esélyt adunk arra, hogy megismerjék más országok életvitelét, nemzeti ételeiket, helyi növényeiket, sportjaikat, ezáltal fokozva a tanulás európai dimenzióját.  Amellett, hogy motiváltak lesznek a tanulásban, örömüket lelik majd az európai társaikkal való közös munkában, nemzetiségektől függetlenül. Azáltal, hogy az országok egyre többet fognak tudni egymásról, a köztük lévő szakadék egyre kisebb lesz, s ezzel megteremtődik és terjed az európai állampolgárság eszmeisége.

A projekt végén egy nagy Európa fesztivált fogunk rendezni, országok közötti vetélkedőket, megtervezzük a project –weboldalát, életviteli könyvecskét készítünk, megalkotjuk Európa zöldség és gyümölcstérképét, és szakácskönyvet készítünk.

D.2. Okfejtés

Azért van szükség erre a projektre, mert a Egészségügyi Világ Szervezet  (WHO) szerint globálisan több, mint egy milliárd ember túlsúlyos, és ha a jelenlegi helyzet folytatódik, ez a szám 2015-re 1.5 milliárdra fog nőni. A túlsúlyosság és az elhízás döntő tényezők a szívérrendszeri megbetegedések szempontjából, amely első számú halálokozó faktor, és amely több mint 17 millió ember haláláért felelős évente. 
Szeretnénk gyermekeink jövőjét megváltoztatni ezzel a projekttel, és ahogy Dr. Robert Beaglehole, a WHO igazgatója nyilatkozta a krónikus betegségekről és az egészségfejlesztésről: „Az az igazi tragédia, hogy a túlsúlyosság és az elhízás, valamint az ezzel járó krónikus betegségek nagy része valójában nagymértékben megelőzhető.”
Hozzávetőlegesen a szívbetegségek 80 %-a, a stroke és a második típusú cukorbetegség , valamint a rákbetegségek 40 %-a megelőzhető egészségek étrenddel, rendszeres testmozgással és a dohányzás elkerülésével. 
A gyermekkori évek azok, amikor az emberek kialakítják az életvitelüket, tehát döntő fontosságú ebben az életszakaszban cselekednünk. A kialakult szokásokat azonban nehéz megváltoztatni, ha az ember egyszer már hozzászokott, ezért tehát még azelőtt kell cselekedni mielőtt ezek a szokások a gyerekek életének részévé válnának. A projektünkkel lehetőséget adunk az egyes embereknek, hogy jó döntéseket hozzanak az étrendjükkel kapcsolatban, tudatában legyenek annak, mennyire fontos az egészséges életmód, és bátorítsuk őket abban, hogy aktív életet éljenek. Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermekkorban bevezetett egészséges életmód rendkívüli hatással van az élethosszig tartó egészégre, a növekedésre, és az intellektuális fejlődésre. Az egészséges testben élő emberek boldog közösséget alkotnak, a boldog közösségek pedig boldog nemzeteket, mely boldog Európához, majd végül boldog világhoz vezet. 
Nagyon fontos más európai partner-iskolákkal együttműködni, azért, hogy ez a projekt sokkal hatékonyabb, behatóbb, és vonzóbb legyen. Ezen tényezők mindegyike növeli az egészséges életmód előtérbe helyezésének hatékonyságát és stabilitását. Elindul az egyik országból és kiterjed egész Európára, ezáltal emelve a benne élők életminőségét. 
Ezen projekt segítségével a tanulókat / tanárokat arra ösztönözzük, hogy folyamatosan beszélgessenek mindennapos életükről, tudatában legyenek az egészséges táplálkozásnak és életmódnak. Gyors ételek helyett, szénsavas italok helyett gondolkodás nélkül fogyasszanak egészséges ételeket és italokat. Bemutatjuk az egészségtelen táplálkozás árnyoldalait is. 
Minden iskola elkészíti saját kis „ültetvényét”, azaz gyakorlókertjét, amiben a tanulók saját maguk termelnek zöldségeket. Minden tanulót arra ösztönzünk, hogy zöldséget és gyümölcsöt egyenek a szünetekben. Azáltal, hogy sportversenyeket, sporteseményeket rendezünk motiváltak lesznek és hozzászoknak a rendszeres mozgással járó életvitelhez. Az a véleményünk, hogy a sportot, mint kellemes, kikapcsolódást nyújtó tevékenységet kell bemutatni, nem pedig unalmas és kötelezően előírt követelményt. 
Továbbá, a projekt segíteni fogja a diákokat abban, hogy megismerjék egymás kultúráját, életvitelét azokon a tanulmányutakon keresztül, amelyekbe be fogjuk őket vonni. Ez kiterjeszti azt a tartalmi követelményt, mely szerint európai polgárok vagyunk, és olyan kapcsolatot biztosít számunkra más országokkal, amelyekre eddig nem volt lehetőség, anyagi források, vagy lehetőségek hiányában. 
Olyan közösségi szellemet fogunk kialakítani, amelyben öröm lesz a közös munka, függetlenül a vallási- és a nemzetiségi hovatartozástól. 
Büszkék vagyunk arra, hogy különböző nemzetek iskoláival van kapcsolatunk. Partnereink: egy iskola Angliából, mely a 2012-es Olimpiai játékoknak volt a színhelye, egy iskola Lengyelországból, mely a 2012-es Futball EB-nek volt a vendéglátója, (mindezek nagy lehetőséget kínálnak diákjainknak és tanárainknak, hogy összekapcsoljuk a témát a sportokkal kapcsolatban), egy iskola Spanyolországból, Campo de Cartagena-ból melyet „Európa éléskamrájának” is neveznek, amely számos üvegházáról híres, továbbá paradicsom ültetvényeiről is ismert, egy iskola Portugáliából, mely specialistája az iskolai gyakorlókerteknek, azáltal, hogy zöldségeket termelnek az iskolában, egy iskola Magyarországból, mely rendkívül híres néptáncáról és más sportjairól, egy iskola Görögországból, mely a figyelmünket az egészséges mediterrán étkezésre összpontosítja, végezetül pedig a Törökországi koordinátor iskola, mely szintén híres gazdag konyhaművészetéről.

Ehhez járul még az is, hogy diákjaink minden egyes tananyagban, alkalmazni fogják azt, amit tanultak. Fejleszteni fogják képességeiket azáltal, hogy kapcsolatot teremtenek az egészségtan, biológia, testnevelés, természetismeret, angol és földrajz tantárgyakból szerzett ismeretek, valamint a hétköznapi tapasztalataik között. Mivel az angol nyelv a projekt kommunikációs eszköze, a tanulóknak esélyük lesz nyelvi készségeik gyakorlására, ezáltal felfedezve annak a fontosságát, hogy mennyire fontos egy idegen nyelvet beszélni és mindezek által meglehetősen motiváltak lesznek a nyelvtanulásban. Fejleszteni fogják szókincsüket más, kevésbé gyakori európai nyelvekben is, mint a lengyel, török, görög, és magyar nyelv, valamint a tanulmányi utakon és a weboldalunkon keresztül is. 
A tanárok megosztják, felfrissítik és fejlesztik tanítási technikájukat nemzetközi kollégáik segítségével, megteremtve ezáltal a nevelés és oktatás európai dimenzióját. Ez megemeli az oktatás európai színvonalát is. Továbbá, kooperativ munkájukon keresztül barátságok is alakulnak ki, mely megteremti a további projektekben való együttműködés alapját is.

 

D.3  A projekt célja és megvalósítása:

Célunk: 
- Kifejleszteni a tudatosságot az egészséges étkezés és az egészséges életmód terén. 
- A gyerekek/ tanárok / szülők, valamint a közösség irányítása az étkezésben megfelelő választások, jó döntések terén. 
- Növelni a tanulók arányát abban, hogy otthon reggelizzenek, valamint abban, hogy egészséges ételeket fogyasszanak a szünetekben és az ebédidőben. 
- Támogatni az aktív életvitelt a sportok és a testmozgások terén.
- Minden lehetőségben bátorítani a tanulókat, hogy részt vegyenek a sportokban. 
- Olyan környezetet biztosítani mind a tanulóknak, mind pedig a pedagógusoknak, hogy fejleszthessék nyelvtudásukat. A nyelvet szövegkörnyezetben használhatják, s ezáltal kiléphetnek a megszokott tantermi közegből. Ez tovább motiválja azt a tényt, amit mi tanárok próbálunk elérni a nyelvóráinkon. 
- Kiváltani a kíváncsiságot és az érdeklődést más kultúrák, életvitelek, nemzeti ételek, nemzeti sportok és játékok iránt. 
- Összefogni a különbségeket és a hasonlóságokat az egyes emberek között és tiszteletet tanúsítani egymás iránt. 
- Előmozdítani a kulturális interakciókat a tanulmányutak által. 
- Fejleszteni a IKT-s készségeket azáltal, hogy bevonjuk a médiákat, mint pl. projekt web oldal, Skype, MSN, Facebook. 
- Olyan környezetet biztosítani a szülőknek, melyben részt vehetnek gyermekeikkel együtt tapasztalataik megosztásában. 
- Kialakítani egy hosszan tartó barátságot a résztvevők között. 
- Együttműködni európai kollégáinkkal / társainkkal egy közös cél érdekében
- Együttműködni a helyi szervezetekkel, mint pl. egészségház, szakemberek, média
- Az iskolák megnyitása nem csak a helyi közösség, de egész Európa számára.

 

Azok a témák, amelyekről beszélnünk kell:

 • Az egészségtelen életmód
 • Rossz étkezési szokások
 • A testmozgás hiánya
 • A nem megfelelő részvétel a tornaórákon
 • A motiváció hiánya az idegen nyelvek tanulása terén
 • Miért nehéz nemet mondani a gyorsételekre?
 • Hiányosságok más kultúrák ismeretében, ételeik, nemzeti sportjaik földrajzi elhelyezkedésük, helyi zöldségeik tekintetében, stb.

Megközelítések, szemléletmódok, melyeket fel kell használnunk:
Tanmenetek

 • A gyakorlatok beintegrálása a tanmenetekbe
 • A projekt team különböző tantárgyakat tanító tanárokból álljon minden iskolában
 • Javasoljunk alternatívát a nem megfelelő étel kiválasztása helyett
 • Indítványozzunk újabb sport szakköröket és jutalmazzuk a résztvevőket
 • Az angol nyelv használata, mint a projekt munkanyelve
 • Virtuális tanulófelület kialakítása
 • Helyi szakemberekkel való találkozás, akik megosztják tapasztalataikat és példaképül is szolgálnak
 • Minden partner együttműködése által készüljön el egy-egy konkrét végtermék
 • Az egész település bevonása
 • Minden partner támogatja a projektet a saját iskolájában, környezetet biztosítva az élethosszig tartó tanuláshoz
 • Az információk folyamatos cseréje azáltal, hogy interaktív eszközöket használunk
 • Csapatmunka és lelkület

 A  Don’t worry be healthy projekt tematikája és ütemterve

No

Feladat

Határidő

1.

Faliújság elkészítése, melynek a neve Comenius Corner

2012. szept.10.

2.

Weboldal, Facebook csoport megalkotása

2012. szept. 25.

3.

Kérdőív elkészítése

2012. október 10.

4.

Gyümölcsszünet

2012 október 15.

5.

Spanyolországi mobilitás.
A helyi piac megtekintése

2012. november

6.

Fotók cseréje Európa Zöldség és Gyümölcstérképének a megtervezéséhez
A térkép elkészítése

Nov. 14 határidő a fotókhoz
2012 nov. 28.

7.

Poszterkészítés

2012. dec. 15.

8.

Sportszakkörök/labdajátékok/táncszakkörök meghirdetése egy híres sportoló bevonásával

2013. jan. 15.

9.

Görögországi mobilitás

2013 jan. 27-Február 1

10.

„Reggelizz mint egy király, vacsorázz, mint egy koldus”

2013. márc. 15.

11.

Portugáliai mobilitás

2013. április 22-április 27

12.

Gyakorlókert készítése az iskola területén

2013. ápr. 25.

13

Nemzeti játékok, sportok néptáncok bemutatása fotókon és videókon keresztül

2013. máj. 15 (fotók küldésének határideje, máj. 31. végtermék)

14

Lengyelországi mobilitás

2013 jún. 2-7

15

Az első év értékelése. Éves záró beszámoló a végtermékekről. Késedelem nélküli beszámoló minden partner részéről. Felkészülés az ideiglenes beszámolóra

2013. jún. 25.

16

Sportesemények megrendezése tanulókkal / tanárokkal / szülőkkel

2013. szept 20.

17

Magyarországi mobilitás

2013 szept 29. okt. 04

18

Reklámok készítése

2013. nov. 15.

19

Szakember (orvos, dietetikus, védőnő) meghívása egészségügyi előadásra
Ezt CDre kell venni és el kell juttatni a szülőkhöz is!

2013. dec. 15.

20,

Nemzeti étele, valamint egészséges ételek receptjeinek cseréje

2014. Febr. 20. 
( a receptek elküldési határideje, a szakácskönyv elkészülésének határideje: márc. 14.

21

A gyors ételek és a szénsavas italok árnyoldalainak bemutatása. Végezzünk egy kísérletet kólával. Osszuk meg a munkánk eredményét a partner iskolákkal

2014. márc. 5.

22,

Életvezetési könyvecske elkészítése

2014 márc. 1.
(A szükséges dokumentumok beküldése)
2014 márc. 15 a könyvecske elkészítése.

23,

Angliai mobilitás

2014. márc. 30-ápr. 04.

24,

A kérdőív ismételt alkalmazása

2014. máj. 05.

25

A kérdőív kiértékelése

2014. máj. 15.

26

Törökországi Mobilitás

Minden anyagot össze kell gyűjteni a záró beszámolóhoz. A záró beszámoló megírása, valamint minden információ feltöltése a projektről az EST (European Shared Treasure) oldalra

2014 jún. 01-06.

2014. június. 20.