Üdvözöljük iskolánk weboldalán

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA FELSŐ TAGOZAT

A II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

MUNKATERVE

 

I. Személyi feltételek

 

DÖK elnöke:

Dancsi Réka

Elnökségi tagok:

Csonka Dorina

Nagy Dorina

lveti Lili

Szabó Krisztina

DÖK-t segítő pedagógus

Rakóczi Anikó

 

II. Tárgyi feltételek

A Diákönkormányzat az iskola helyiségeiben tartja összejöveteleit. Rendezvényein használja az iskola erősítő –és hangberendezéseit, egyéb felszereléseit.

 

III.  A tanév kiemelt feladatai

-          iskolánk diákjainak képviselete

-          a DÖK által szervezett programok megtervezése, szervezése, irányítása, összehangolása és ellenőrzése

-          az iskolai rendezvények támogatása, megvalósításuk segítése

-          teremdekorációs munkák elősegítése, a rendteremtés, illetve annak megtartása

  

IV. Célkitűzéseink

A DÖK minden tanévben igyekszik olyan programokat szervezni, melyek lehetőséget adnak a tanulóknak a szabadidejük hasznos, és kellemes eltöltésére, a közösségben való beilleszkedésre, közös munkavégzés, közös szórakozás, vetélkedés vagy sportolás keretében.

A DÖK munkatervét a tanulók állítják össze, a DÖK-öt segítő pedagógusok segítségével, de a kivitelezésben, és a szervezésben szükség van mind a többi tanulók, mind pedig az osztályfőnökök segítségére.

-          Egészséges életre való felkészítés, testi-lelki nevelés, állampolgári nevelés segítése.

-          Közösségi munkába bevonni a tanulókat.

-          A munkafegyelem javítása és a jól végzett munka értékelésére nevelés.

-          Változatos szabadidős program biztosítása.

-          Környezetünk megóvására és karbantartására való igény kialakítása.

-          A felelősségtudat erősítése.

-          Aktív részvétel a hagyományos iskolai programok megszervezésében.

-          Egészséges versenyszellem és vitakúra kialakítása és fejlesztése.

-          A kulturált véleménynyilvánításra való igény kialakítása.

-          A házirend módosítása minden iskolapolgár egyetértésével és jogaik, valamint a Közoktatási Törvény tiszteletben tartásával, új iskolánk megváltozott feltételeihez alkalmazkodva.

-          Az egész tanév fő feladatává tesszük, hogy tanulóink mindennapjainak legyen része a demokrácia szabályainak, az állampolgári technikák alkalmazására. Ennek eszköze az ,,Igazlátó nap’’ rendszere, melynek működtetése nagyban múlik a felnőtt iskolapolgárok és a fenntartók segítőkészségén.

 

V. Programjaink

2019. SZEPTEMBER

-          Alakuló gyűlés

-          A DÖK vezetőségének megválasztása

-          Javaslatok az éves munkaterv elkészítéséhez

-          Rendteremtő verseny meghirdetése

-          A teremdekorációs pályázat meghirdetése

-          Rendteremtő verseny kezdete (szept.12.csütörtök)

-          Papírgyűjtés (szept. 27. péntek)

-          Az éves munkaterv elfogadása

 

OKTÓBER

-          Teremdekorációk zsűrizése (okt. 17. csütörtök)

-          Kisgólya-avató és disco (okt. 18. avató: 14:00, disco: 17.00)

-          Teremdekorációs verseny értékelése (okt.22.kedd)

 

NOVEMBER

-          Készülődés az adventi hetekre (nov. 29.)

 

DECEMBER

-          Karácsonyi díszek készítése a közös karácsonyfára

-          Adventi hetek megnyitása (gyertyagyújtás dec. 4.)

-          Mikulás-nap (dec. 6.péntek)

-          Mikulás-disco  (dec. 6. 17:00)

-          Bálkirálynő választás

-          utolsó héten SZMK vezető meghívása, az addigi munka értékelése

 

2020. JANUÁR

-          Farsangi bál előkészítése

-          Kiscsillag születik meghirdetése, előkészületei

-          DÖK bíróság előkészítése

 

FEBRUÁR

-          Farsangi előkészületek

-          Farsang (febr. 21. péntek)

-          Farsangi disco (febr. 21. péntek 17.00)

-          Félévi értékelése (és magatartás értékelése)

-          A ,,Működő házirend’’.  Fórum felnőtt és gyermek iskolapolgárok részvételével

-          Rákóczi napok előkészületei (febr.13. csütörtök)

 

MÁRCIUS

-          Rákóczi-hét programjainak megtervezése

-          Rákóczi-hét (márc.16-27.)

-          Kiscsillag születik előkészületeinek ellenőrzése

-          Suli disco (márc. 20.péntek)

-          DÖK Bíróság

 

ÁPRILIS

-          Diákparlament

 

MÁJUS

-          Kiscsillag születik: előzsűrizés

-          DÖK-napi előkészületek

-          Papírgyűjtés (máj. 29.)

 

JÚNIUS

-          Kiscsillag születik döntő (jún. 5. péntek)

-          Gyermeknap a DÖK szervezésében

-          Éves munkánk beszámolói alapján 8. osztályos DÖK tagok búcsúztatása

-          ,,DÖK-DÖGLÉS’’(DÖK belső továbbképzése jún.11.csütörtök)

 

 

VI. Pályázatokon való részvétel

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázatokat, a számunkra releváns lehetőségekre pályázatok előkészítése

 

VII. DÖK vezetőinek ellenőrzés

A szervezési feladatok folyamatos, segítő szándékú ellenőrzése.

 

 

VIII. Külső kapcsolattartás

-          minden osztályból 2-3 fő Diák-önkormányzati tag képviseli a saját osztályát

-          a tervek megvalósításában szorosan együttműködünk saját osztályközösségünk tagjaival, illetve az osztályfőnökünkkel

-          az igazgatóval és az igazgatóhelyettessel történt egyeztetés után tervezzük meg a programokat

-          formális és informális kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, a SZMK-val

-          a település közművelődési intézményeivel együttműködve valósítjuk meg programjaink egy részét

-          a hagyományoknak megfelelően számítunk a korábbi évek DÖK-öseinek segítségére, tapasztalatainak átadására

-          kapcsolatot tartunk fenne a megyei DÖK szervezetével

 

IX. Konferenciák, továbbképzések

-          a DÖK vezető pedagógus továbbképzéseken vesz részt

-          működik a DÖK belső továbbképzési rendszere

-          tervezzük megyei szintű konferencián való részvételt

 

X. Belső tudásmegosztás

-          DÖK napló

-          Belső továbbképzés

-          a konferenciákon, továbbképzéseken hallottak megosztása a tagokkal

 

Téglás, 2019.szeptember 19.

 

Szilágyiné Bodnár Erzsébet  Rakóczi Anikó Dancsi Réka
 igazgató   DÖK-t segítő pedagógus   Dök elnök

 

CSATOLT DOKUMENTUMOK