Üdvözöljük iskolánk weboldalán

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA FELSŐ TAGOZAT

A II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

MUNKATERVE

 

I. Személyi feltételek

DÖK elnöke: Kiss Iringó

DÖK elnökhelyettes: Harangi Noel

Elnökségi tagok:

Hegedűs Kincső

Horváth Anna

Szalka Mercédesz

DÖK-t segítő pedagógus: Fábiánné Gál Andrea

II. Tárgyi feltételek

A Diákönkormányzat az iskola helyiségeiben tartja összejöveteleit. Rendezvényein használja az iskola erősítő

–és hangberendezéseit, egyéb felszereléseit.

III. A tanév kiemelt feladatai

- iskolánk diákjainak képviselete

- a DÖK által szervezett programok megtervezése, szervezése, irányítása, összehangolása és ellenőrzése

- az iskolai rendezvények támogatása, megvalósításuk segítése

- teremdekorációs munkák elősegítése, a rendteremtés, illetve annak megtartása

IV. Célkitűzéseink

A DÖK minden tanévben igyekszik olyan programokat szervezni, melyek lehetőséget adnak a tanulóknak a

szabadidejük hasznos, és kellemes eltöltésére, a közösségben való beilleszkedésre, közös munkavégzés, közös

szórakozás, vetélkedés vagy sportolás keretében.

A DÖK munkatervét a tanulók állítják össze, a DÖK-öt segítő pedagógusok segítségével, de a kivitelezésben, és a

szervezésben szükség van mind a többi tanulók, mind pedig az osztályfőnökök segítségére.

- Egészséges életre való felkészítés, testi-lelki nevelés, állampolgári nevelés segítése.

- Közösségi munkába bevonni a tanulókat.

- A munkafegyelem javítása és a jól végzett munka értékelésére nevelés.

- Változatos szabadidős program biztosítása.

- Környezetünk megóvására és karbantartására való igény kialakítása.

- A felelősségtudat erősítése.

- Aktív részvétel a hagyományos iskolai programok megszervezésében.

- Egészséges versenyszellem és vitakúra kialakítása és fejlesztése.

- A kulturált véleménynyilvánításra való igény kialakítása.

- A házirend módosítása minden iskolapolgár egyetértésével és jogaik, valamint a Közoktatási

Törvény tiszteletben tartásával, új iskolánk megváltozott feltételeihez alkalmazkodva.

- Az egész tanév fő feladatává tesszük, hogy tanulóink mindennapjainak legyen része a demokrácia

szabályainak, az állampolgári technikák alkalmazására. Ennek eszköze az ,,Igazlátó nap’’

rendszere, melynek működtetése nagyban múlik a felnőtt iskolapolgárok és a fenntartók

segítőkészségén.

V. Programjaink

2022.SZEPTEMBER

- Alakuló gyűlés

- A DÖK vezetőségének megválasztása

- Javaslatok az éves munkaterv elkészítéséhez

- Rendteremtő verseny meghirdetése

- A teremdekorációs pályázat meghirdetése

- Rendteremtő verseny kezdete (szept.12.)

- Papírgyűjtés (szept. 30.)

- Az éves munkaterv elfogadása

 

OKTÓBER

- Teremdekorációk zsűrizése (okt.11)

- Kisgólya-avató és disco (okt.16.)

- Teremdekorációs verseny értékelése (okt.14.)

NOVEMBER

- Készülődés az adventi hetekre

DECEMBER

- Karácsonyi díszek készítése a közös karácsonyfára

- Adventi hetek megnyitása

- Mikulás-nap (dec. 6.)

- Mikulás-disco (dec. 9.)

- Bálkirálynő választás

- utolsó héten SZMK vezető meghívása, az addigi munka értékelése

 

2023. JANUÁR

- Farsangi bál előkészítése

- Kiscsillag születik meghirdetése, előkészületei

- DÖK bíróság előkészítése

FEBRUÁR

- Farsangi előkészületek

- Farsang

- Farsangi disco

- Félévi értékelése (és magatartás értékelése)

- A ,,Működő házirend’’. Fórum felnőtt és gyermek iskolapolgárok részvételével

- Rákóczi napok előkészületei

MÁRCIUS

- Rákóczi-hét programjainak megtervezése

- Rákóczi-hét

- Kiscsillag születik előkészületeinek ellenőrzése

- Suli disco

- DÖK Bíróság

ÁPRILIS

- Diákparlament

MÁJUS

- Kiscsillag születik: előzsűrizés

- DÖK-napi előkészületek

- Papírgyűjtés

 

JÚNIUS

- Kiscsillag születik döntő

- Gyermeknap a DÖK szervezésében

- Éves munkánk beszámolói alapján 8. osztályos DÖK tagok búcsúztatása

- ,,DÖK-DÖGLÉS’’

VI. Pályázatokon való részvétel

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázatokat, a számunkra releváns lehetőségekre pályázatok

előkészítése

VII. DÖK vezetőinek ellenőrzés

A szervezési feladatok folyamatos, segítő szándékú ellenőrzése.

VIII. Külső kapcsolattartás

- minden osztályból 2-3 fő Diák-önkormányzati tag képviseli a saját osztályát

- a tervek megvalósításában szorosan együttműködünk saját osztályközösségünk tagjaival, illetve az

osztályfőnökünkkel

- az igazgatóval és az igazgatóhelyettessel történt egyeztetés után tervezzük meg a programokat

- formális és informális kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, a SZMK-val

- a település közművelődési intézményeivel együttműködve valósítjuk meg programjaink egy részét

- a hagyományoknak megfelelően számítunk a korábbi évek DÖK-öseinek segítségére,

tapasztalatainak átadására

- kapcsolatot tartunk fenne a megyei DÖK szervezetével

IX. Konferenciák, továbbképzések

- a DÖK vezető pedagógus továbbképzéseken vesz részt

- működik a DÖK belső továbbképzési rendszere

- tervezzük megyei szintű konferencián való részvételt

X. Belső tudásmegosztás

- DÖK napló

- Belső továbbképzés

- a konferenciákon, továbbképzéseken hallottak megosztása a tagokkal

 

Téglás, 2022.szeptember 16.