Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Beszámoló


ENter - Tehetséges tanulók angol nyelvű szóbeli kommunikációs képességének elmélyítése

 

2015-ben iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt felhívásra.

A nyertes pályázat keretében 2015. november és 2016. június között került megvalósításra az „ENter - Tehetséges tanulók angol nyelvű szóbeli kommunikációs képességének elmélyítése” 60 órás komplex tehetséggondozó programunk.

A program iskolánk idegen nyelvi tehetséggondozó műhelyének munkáját egészítette ki. A program célja az, hogy hozzájáruljon diákjaink angol nyelvű szóbeli kommunikációs készségeinek fejlesztéséhez, elősegítse az idegen nyelven történő magabiztos kommunikációt. A programba 5 fő tehetségígéretet vontunk be, akik fejlesztésében 1 fő angol nyelvtanár és iskolánk lektora vett részt.

 A program során középpontba került a diákok élő szituációs helyzetekbe történő bevonása. A már ismert szituációkat szerepjátékok során újrajátszottuk, variáltuk annak érdekében, hogy a már megtanult szófordulatok alkalmazása rutinszerűvé váljon.

Igyekeztünk fenntartani a diákok motiváltságát az által, hogy egy-egy témát közismert filmes jelenetekkel, eredeti angol nyelvű videókkal vezettünk be. A programba havi egy alkalommal bevontuk iskolánk angol nyelvi lektorát, aki az átvett szituációkat újrajátszotta a diákokkal.

A program keretében 6 db tablet beszerzésére került sor, mely különösen hasznos eszköznek bizonyult az interaktív programelemek, kiegészítő programok során. Az eszköz segítségével a diákok a külső programokon szerzett élményeiket azonnal rögzíthették, kapcsolódó feladatokat oldhattak meg.

Az ismert szófordulatok tapasztalati úton történő rögzítésének elősegítése érdekében a program kiegészítő tevékenységeként a program tematikájához szorosan illeszkedő szituációs helyzeteket biztosítottunk.

Diákjaink részt vettek idegen nyelvű városnézésen Debrecenben és Budapesten, a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban megtekintették a Csongor és Tünde c. színházi előadást. „Chat” délutánt szerveztünk számukra a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium diákjaival. Ellátogattunk egy futballmeccsre Debrecenbe. Más népek kultúrájával, ételeivel való ismerkedés érdekében egy arab étterembe látogatunk el. Az egyes programokat követő foglalkozásokon az élményeket angol nyelven feldolgoztuk, felidéztük és eljátszottuk a kapcsolódó szituációkat.

A program hozzájárult ahhoz, hogy diákjainknak angol nyelvi kommunikációs készségei fejlődjenek: a megtanult szófordulatok új helyzetekben is felidéződjenek, használatuk automatikussá váljon. A program során kidolgozott párbeszédeket nyomtatott könyv formátumban, szituációs gyűjteményben összesítettük.

 

 

 

                                                                                                              Debreceni Mária

                                                                                                              angol nyelvtanár