Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Programterv

A SZÜLŐI SZERVEZET PROGRAMTERV

2019/2020-AS TANÉV

 

A munkaterv meghatározza az adott tanévre a Szülői Szervezet számára megfogalmazott feladatokat,s próbálja biztosítani a kitűzött célok megvalósítását.A programtervben megfogalmazottakat,javaslatokat az SZMSZ  tagjai hagyják jóvá,fogadják el.

A Szülői Szervezet megbeszélésének rendje:

 • A Szervezet évente három alkalommal tart megbeszéléseket,de indokolt esetben bármikor összehívható.Az értekezletre minden esetben meg kell hívni az iskola vezetőségét,s a megválasztott tagokat.
 • A Szülői Szervezet munkatervét,erre az esztendőre is, az iskola programtervéhez igazodva, a következőképpen készítettük el:
 • 1.2019.szeptember-október
 • Papírgyűjtés ösztönzése,segítése.
 • Az osztályszintű szülői értekezleten való megjelenés,s itt a szervezet tagjainak megválasztása.
 • Osztályszinten segítségnyújtás a tantermi dekorációhoz.
 • Szüreti mulatság,Hálaadási ünnepség lebonyolításának segítése.

 

 • 2.2019.november-december:

 

 • Pályaválasztási Szülői Értekezleten való részvétel.

 

 • A Szülői Szervezet első ülése.
 • A Baptista Szeretetszolgálat által megszervezett „Cipős Doboz” akció lebonyolítása,gyűjtése Iskolánkban.
 • A Mikulás napi ajándéktárgyak,édességek beszerzése.
 • A Diákönkormányzat tagjainak megajándékozása.
 • A karácsonyi ünnepségeken való jelenlét,ill.osztályszintű bulik támogatása,segítése.
 • A 8.osztályos tanulók vizsgára,s felvételire való készülődés ösztönzése.

 

3.2020.január-február:

 • A szülői szervezet második ülése.
 • Osztályszintű szülői értekezleteken való részvétel.
 • Aktív közreműködés a jótékonysági bál szervezésében:támogatójegyek,belépőjegyek vásárlásával,valamint tombolaajándékok összegyűjtésével.
 • Farsangi rendezvényekhez való segítségnyújtás.

4.2020.március-április

 • A márc.15.-i ünnepségen,iskolai egészségnapon,zenei tanszaki hangversenyen való részvétel
 • A márciusban rendezendő Rákóczi-napok színvonalas lebonyolításához kapcsolodó programszervező munkálatok segítése.
 • A Szülői Szervezet harmadik gyűlése.
 • Az iskolai nyílt napokon való ,nagyarányú  részvétel ösztönzése.

 

5.2020.május-június:

 • A gyermeknapi-ünnepség körüli munkálatok segítése.
 • A pedagógusnapi műsor létrehozása,szervezése,emléktáblák megkoszorúzása.
 • „Kiscsillag Születik”,tehetségkutató műsorra való készülődés ösztönzése.
 • Iskolai ballagáson,évzárókon való segítségnyújtás.
 • Gyermekeink ösztönzése a nyári táborokon való részvételre.

 

A nevelőtestület tanév végi értekezletén való részvétel.

Feladat:a nevelési év/tanév értékelésében való részvétel,kiemelt véleményalkotási terület:

 • tanulmányi eredmények,továbbtanulási,felvételi arányok
 • a minőségirányítási program végrehajtása
 • tájékoztató a beiskolázásról/versenyeredményekről,nyelvvizsgákról
 • a következő nevelési évre/tanévre vonatkozó tervek
 • pályázati programok alakulása
 • tájékoztató az iskola tanulóinak a tanév folyamán történő méréseinek az adatvédelmi szabályok szerint publikussá tehető főbb adatairól,valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók helyzetéről.

7.Folyamatos:

Javaslatainkkal,észrevételeinkkel hozzájárulunk az iskola-gyermek-szülő kapcsolatának egyensúlyához, s lehetőségeinkhez képest próbáljuk segíteni az oktató-nevelő munkát.

Adónk 1%-ának felajánlásával támogatjuk az iskola alapítványát.

A programtervet a Szülői Szervezet tagjai megismerték,és elfogadták.

 

Rezesné Szász Mária

(Szülői Szervezet vezetője)

Téglás, 2019. november